Aktuelle saker 2010 - Side 2

Publisert 11. mai 2010 13:40

SERAF, Oslo og Norge har fått det ærefulle oppdraget å være vertskap for den 13. internasjonale konferansen om rus- og avhengighets medisin. Konferansen avholdes 6. - 10. september 2011

Publisert 10. mai 2010 11:32

SERAF's "far", professor Helge Waal fylte 70 år 24.april. I den anledning arrangerte SERAF et seminar 23.april i Wergelandssalen i Litteraturhuset i Oslo.

Publisert 3. feb. 2010 13:22

En viktig artikkel i tidsskriftet Addiction oppsummerer viktig kunnskap på rusmiddelfeltet. Den anerkjente forskeren Doug Sellman peker i artikkelen på 10 ting som forskningen har lært på rusmiddelavhengighet. Vi har oversatt deler av artikkelen og du finner den her.

Publisert 8. jan. 2010 11:46

Risikoen for å dø av overdose for narkotikamisbrukere var nesten 16 ganger høyere de første fire ukene etter avsluttet behandling. Det viser en studie som har fulgt 276 personer i 8 år etter at de har vært i medikamentfri døgnbehandling.