Ny artikkel: Heroinavhengige blir værende i blokkerende behandling

Forskere ved SERAF prøvde i 2005-2008 ut behandling av heroinavhengige med det heroinblokkerende middelet naltrekson. Medikamentet ble gitt i innopererte kapsler som skilte ut naltrekson i 5-6 måneder.

Artikkelen er onlinepublisert i Drug & Alcohol Dependence.

Skeptikere undret seg om heroinavhengige ville klare eller ønske å forlenge en allerede lang blokkade av sitt tidligere favorittstoff; på den annen side forventet vi at de pasientene som meldte seg til en så radikal behandling ville være svært godt motiverte for avholdenhet.

Resultatene viste at 44 av de 60 brukernee som fikk behandlingen første periode, ønsket å få det en gang til når de ble forespurt 6 måneder senere. Av disse møtte flertallet (31 pasienter) til ny implantering og ble blokkert for heroin i ytterligere 5-6 måneder (totalt 10-12 måneder). Implantatet ble fjernet hos tre pasienter, mens ingen tilfeller av selvfjerning forekom. De som falt ut av naltreksonbehandling var kjennetegnet ved økt rusadferd i løpet av første behandlingsperiode.

Funnene innebærer at behandling med langtidsvirkende naltrekson kan og bør tilbys gjentatte ganger. En potensielt viktig innvending mot å innføre denne typen behandling er dermed betydelig svekket.

Artikkelen er onlinepublisert i Drug & Alcohol Dependence:
http://dx.doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2010.03.021

Av Nikolaj Kunøe
Publisert 7. juni 2010 10:04 - Sist endret 10. okt. 2011 11:28