Nasjonalt seminar for forskere innen rus og avhengighet, Vettre 10. - 11. februar 2011

SERAF arrangerer i samarbeid med Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS), Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR) og Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning/Folkehelseinstituttet (FHI) nasjonalt seminar for forskere innen rusmiddel- og avhengighetsfeltet på Vettre hotell, Asker 10.-11.02. 2011.

Seminaret arrangeres hvert annet år, og er en viktig møteplass for alle forskere innen rusmiddel- og avhengighetsproblematikk fra ulike disipliner i Norge.
Ved forrige seminar var det 80 deltagere fra hele landet, og vi forventer minst like mange deltagere ved seminaret som planlegges i februar 2011.

Klikk her for å lese mer og melde deg på

Av Thomas Clausen
Publisert 9. sep. 2010 15:29 - Sist endret 10. okt. 2011 10:29