Norge på Europatoppen med overdosedødsfall!

I den ferske rapporten fra EMCDDA kan vi lese at Norge ligger helt i toppen blant Europeiske land når det gjelder forekomst av overdosedødsfall. Dette er en ”topplassering” vi ikke ønsker å ha.

Den høye forekomsten av overdosedødsfall i Norge har flere mulige forklaringer:

  1. Vi har en høy andel rusmisbrukere som injiserer rusmidler (spesielt opiater) i Norge og dette gir en høyere risiko for overdosedødsfall enn ved f.eks. inhalasjon av rusmidlene.
  2. Det er en stor andel rusmisbrukere i Norge som kombinerer ulike rusmidler (blandingsmisbruk) også i injeksjoner og dette gir en ekstra høy risiko for overdosedødsfall.
  3. Vi har i Norge relativt gode data om dødsårsak som i de fleste tilfeller er basert på obduksjoner og rusmiddelanalyser av blod hos personer som dør av ”ukjent årsak”. Dette betyr at vi ved å ha gode rutiner for å undersøke og forklare dødsårsak også påviser relativt sett flere overdosedødsfall enn i land der man ikke rutinemessig gjennomfører obduksjon av avdøde.
  4. Forekomst av heroinmisbruk og også utbredelse av adekvat behandling for rusmisbruk kom noe senere i gang i Norge sammenlignet med endel andre Europeiske land. Det betyr igjen at vi i dag ikke har kommet helt i mål med å kunne tilby rusbehandling og spesielt LAR for alle de som har behov for slik behandling. Imidlertid er det hvert år flere som kommer i LAR behandling (ca 5500 per i dag) og det er færre på venteliste og kortere ventetid på behandling enn for noen år siden.

Alle disse forklaringene bidrar nok i fellesskap til at Norge ligger på topp i forekomst av overdosedødsfall, når man sammenligner mellom ulike land, med ulike registreringsrutiner og datakilder.
Vi skal likevel ikke glemme at forekomsten av overdosedødsfall har sunket betydelig i Norge siden ”toppen” i år 2001 og at vi således er på riktig vei i arbeidet med å redusere dette for høye antall dødsfall.

Ved SERAF ønsker vi å bidra med relevant forskning som kan hjelpe oss å bedre forstå hvorfor vi i Norge har høy forekomst av overdosedødsfall og også med denne forskningen bidra til at vi i fremtiden kan forebygge flest mulig av disse dødsfallene. En slik innsats er at SERAF på oppdrag for Rusmiddeletaten i Oslo Kommune, i disse dager gjennomfører en ”Helhetlig gjennomgang av overdosedødsfall i Oslo i perioden 2006-2008”. Denne evalueringen skal munne ut i en rapport som vil bli tilgjengelig for Oslo Kommune i løpet av første kvartal 2011.
 

Av Thomas Clausen
Publisert 10. nov. 2010 11:00 - Sist endret 10. okt. 2011 10:05