Større sannsynlighet for høyere forbruk av sterke smertestillende midler blant røykere

Røykere har større sannsynlighet for høyere forbruk av reseptbelagte sterke smertestillende legemidler med opioider (Paralgin forte, morfin etc) enn de som ikke røyker, ifølge en ny studie fra Reseptregisteret. Studien har undersøkt bruk av opioidpreparater hos pasienter uten kreftsykdom.

- Resultatene viser at personer som røykte 10 sigaretter daglig eller mer da studien startet hadde tre ganger så høy sannsynlighet for å ha fått forskrevet opioid-preparater mer enn 12 ganger i oppfølgingsstudien, sammenlignet med ikke-røykere, sier professor Svetlana Skurtveit ved Seraf

- Link til artikkelen

 

Publisert 22. juni 2010 11:02 - Sist endret 23. okt. 2013 23:18