Children at risk

SERAF arrangerte konferansen ”Children at Risk” på Soria Moria 17.-18. november 2010 med støtte fra programrådet for rusmiddelforskning ved Forskningsrådet og fra Helsedirektoratet.  

Tema for konferansen var barn (0-5 år) i familier med rusproblemer, foreldres psykososiale situasjon under og etter graviditet og konsekvenser dette kan ha for barns tidlige tilknytning og utvikling.

 

Arnold Sameroff holder en spennende forelesning om "Predicting developmental outcomes: Is it the child or the environment?" 

Konferansen samlet rundt 6o klinikere og forskere. Internasjonale kjente forskere som Arnold J. Sameroff fra Center for Human Growth and Development, University of Michigan, USA, Jay Belsky fra Institute for the Study of Children, Families and Social Issues London, UK og Hendree Jones fra Centre for Addiction and Pregnancy, Johns Hopkins University, Baltimore, USA og flere andre bidro både med interessante forelesninger samt tilbakemeldinger på aktuelle norske forskningsprosjekter.

Forskningsfeltet barns tilknytning og utvikling er på ingen måte nytt, men det nye er at denne kunnskapen nå i større grad knyttes opp til foreldre med rusproblemer og deres håndtering av barnas tidlige tilknytning og psykososiale utvikling. Både i USA og i Finland er det nå opprettet spesielle tiltak for å bistå mødre som blir gravide mens de behandles med substitusjonsmedisin. De siste ti års forskning på dette feltet viser at både mødre og barn profiterer på at tiltak skreddersys til denne gruppa.

Både buprenorfin og metadon synes som effektive medikamenter som kan bidra til at mødrene klarer å nyttiggjøre seg de psykososiale tiltakene som tilbys. Forskningsfeltet er komplisert og tverrfaglig samarbeid er en forutsetning både mht til å bedre de kliniske tiltakene og forskningen.

Stipendiat Ingunn Olea Lund får tilbakemelding om sitt prosjekt fra Hendree Jones


 

Av Edle Ravndal
Publisert 23. nov. 2010 13:25 - Sist endret 26. apr. 2011 12:07