Kongens gullmedalje til Carolien Konijnenberg

Carolien Konijnenberg tildeles H.M. Kongens gullmedalje for sitt doktorgradsprosjekt ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) og Enheten for Kognitiv Utviklingspsykologi (EKUP) på Psykologisk Institutt.

Foto: Tron Trondal

Carolien Konijnenberg har en bachelor fra Universitet i Utrecht i Nederland i Samfunnsvitenskap og en mastergrad i psykologi ved UiO fra 2009. Underveis gjennom hele mastergraden jobbet hun som forskningsassistent og det vekket hennes interesse for forskning. Hun ble ansatt ved SERAF samme året i en stipendiatstilling finansiert av Norges Forskningsråd.

Konijnenbergs doktorgradsprosjekt har tittelen «Barn av kvinner i legemiddelassistert rehabilitering (LAR): en oppfølgingsstudie 4 år senere». Prosjektet undersøkte hvordan barn eksponert prenatalt for metadon eller buprenorfin utviklet seg på lang sikt. Et spesielt fokus var på kognitiv utvikling, blant annet undersøkes effekten på hukommelse, språkutvikling, eksekutive funksjoner, motorikk, og oppmerksomhet.

H.M. Kongens gullmedalje tildeles en fremragende, yngre forsker for et vitenskapelig arbeid bedømt ved Universitetet i Oslo. Arbeidet må være anerkjent som et virksomt bidrag til fagfeltets forskningslitteratur.

Doktorgraden var et samarbeid mellom SERAF og Enheten for Kognitiv Utviklingspsykologi (EKUP) på Psykologisk Institutt ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, og det var instituttet som nominerte Konijnenberg til prisen. Konijnenberg selv har tro på nytteverdien av forskningen.

- Jeg håper at resultatene fra doktorgradsarbeidet kan bidra til mer kunnskap om hvordan barn av kvinner i LAR utvikler seg på lang sikt, og at dette kan gi rutiner og retningslinjer for hvordan disse barn skal følges opp.

Konijnenberg jobber i dag som postdoktor ved EKUP på Psykologisk Institutt ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Hun anbefaler andre unge forskere å bruke god tid til å forberede studien og lag en plan som er realistisk og gjennomførbar.

H.M. Kongens gullmedaljer overleveres i en seremoni i anledning universitetets årsfest med i Universitetets aula tirsdag 2. september.

 

 

 

Av Julie Nybakk Kvaal
Publisert 1. sep. 2014 13:36 - Sist endret 6. okt. 2017 09:07