Forskerkonferanse om psykisk helse og rus

Konferansen har tittelen "Forskning på psykisk helse og rus - muligheter og utfordringer" og arrangeres i Oslo 1.-3. februar 2016.

Konferansen arrangeres sentralt i Oslo. Illustrasjonsfoto: colourbox.no

 

Om konferansen

Konferansen er rettet mot forskere, PhD-studenter og administrativt ansatte i forskermiljøer innen psykisk helse og rusproblematikk, og avholdes sentralt i Oslo på Royal Christiania Hotell.

Konferansen arrangeres av SERAF – Senter for rus og avhengighetsforskning for programmene Rusmiddelforskning og Psykisk helse i Forskningsrådet, i samarbeid med UiO enhetene; Psykologisk institutt, NorMent - Norsk senter for forskning på mentale lidelser, Enhet for voksen psykiatri og Klinikk psykisk helse og rus. 

Konferansen byr på:

  • Prosjektveiledning for PhD-kandidater,
  • Plenumsforedrag fra internasjonalt anerkjente forskere på feltet
  • Søknadsseminar og karriereutvikling for post docer, forskningsadministrative og forskere
  • Mulighet for nettverksseminar for etablerte nettverk og en arena for å finne nye samarbeidspartnere

Key note speakers:

Edvard Moser, Karl Mann, Mark Williams, Christina Hultman og Marilyn Huestis. 

Frister:

  • Påmeldingsfristen er 25. januar 2016
  • Frist for innsending av abstract er 6. januar 2016

Klikk her for mer informasjon og påmelding

 

Publisert 20. nov. 2015 11:38 - Sist endret 4. jan. 2016 14:37