Spennende bok om hva forskning er og ikke er

Jørgen G. Bramness har skrevet en lesverdig og spennende bok med tittelen "Hva jeg snakker om når jeg snakker om forskning".

Vi omgir oss i økende grad med forskningsresultater. Det er viktig å gjøre forskning tilgjengelig, men hvordan unngå overforenkling eller at budskapet blir fordreid?

Hvordan kan man forklare at det er et viktig skille mellom hva som er «common sense», og hva som er en akademisk, forskningsmessig forståelse? 

Forskning generelt er ikke noe man er «for» eller «mot», men noe man forholder seg til som funn. Man kan spørre under hvilke forutsetninger forskningsresultatene ble til, og man kan lure på man har forstått hele historien. Man tar sjelden stilling for eller mot. Fordi «for» eller «mot» strider mot forskingens vesen.

Forskning har oppnådd vidunderlige ting, men er i dag i økende grad utfordret av dårlig metode, juks, publiseringsproblemer og oppmerksomhetsskjevheter. Samtidig er forskning det beste vi har for å løse de problemene vi står overfor.

Det er viktig å gjøre forskning tilgjengelig på en forståelig måte, men hvordan kan man få dette til uten at funnene blir overforenklet eller i verste fall fordreid? 

Les mer på universitetsforlaget.no

Publisert 9. juni 2015 11:14