Avfallsvannanalyser og spørreundersøkelser

En undersøkelse med deltakelse fra forskerne Stefania Salvatore og Jørgen G. Bramness har sett på samsvaret mellom svar på en spørreundersøkelse og funn i kloakk. 

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Undersøkelsen er gjennomført av forskere i det europeiske samarbeidsprosjektet for avfallsvannsundersøkelser.

Svarprosenten på spørreundersøkelsen var som forventet lav, men samsvaret med kloakkanalysene var godt.

Dette peker mot at avfallsvannsundersøkelser kan være et godt instrument for å monitorere bruken av illegale rusmidler i en populasjon.

Les hele artikkelen her

 

 

Publisert 23. aug. 2016 09:26 - Sist endret 17. nov. 2017 08:00