Behandling av samtidig borderline personlighetsforstyrrelse, spilleavhengighet og posttraumatisk stresslidelse

SERAF-forsker Ayna Johansen og kolleger har nylig publisert en artikkel om et kasusstudie i tidsskriftet Qualitative Health Research.

Tilfriskningsprosess hos en pasient med samtidig borderline personlighetsforstyrrelse, spilleavhengighet og posttraumatisk stresslidelse.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

I denne studien har forfatterne utforsket tilfriskningsprosessen hos en pasient med samtidig borderline personlighetsforstyrrelse, spilleavhengighet og posttraumatisk stresslidelse.

Pasienten mottok 18 måneder med integrert behandling, med videre oppfølging i en periode på fem år. Studien inkluderte 106 datapunkter med både pasient og behandlerdata.

Johansen og kolleger identifiserte at det var tre faser i den behandlingen. I den første fasen fremstod allianseutvikling og normalisering som viktige mekanismer, mens pasientopplevelsen bestod av avhengighet.

Den andre fasen bestod av arbeidsallianse og overføring, mens pasienten opplevde redusert spillesug og suicidale tanker.

I den tredje fasen fremstod mekanismene som ytre kontroll og økte muligheter, mens pasientopplevelsen bestod av å «bevege seg ut i verden».

Funnene gir støtte til en fasebasert, konstruktivistisk behandling som inkluderer traumeutredning for å normalisere selvfølelser, overføring for å jobbe med internalisering av motivasjon for endring, og case management for å gi behandlingen bedre sammenheng.

Les hele artikkelen i Qualitative Health Research.

Av Ayna Johansen
Publisert 12. jan. 2016 16:17 - Sist endret 13. jan. 2016 11:31