Bidrag fra SERAF ved Almedalsuken

Denne uken har SERAFs Professor Thomas Clausen deltatt og bidratt ved årets Almedalsuke på Gotland.

Professor Thomas Clausen

Demokratisk møteplass

Almedalsveckan er en svensk tradisjon med over 40 års historie tilbake til 1968 da Olaf Palme holdt den første talen i Almedalen.

I årene siden er Almedalen blitt en demokratisk møteplass og et begrep som man forbinder med folkemøter, partiledertaler, demokrati, møteplass mellom politikere, medier og et stort antall organisasjoner og åpenhet.

Årets uke hadde mer enn 3800 registrerte seminarer og over 8000 navngitte bidragsytere i programmet. Alle svenske partiledere og de fleste Riksdagspolitikere er årlig i Almedalen i uke 27; Almedalsveckan.

Bidrag fra SERAF

Fra SERAF presenterte Professor Clausen på 2 seminarer i regi av U-FOLD – Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende; Uppsala Universitet.

Tematikken i seminarrekken var bred, og omhandlet behandling av rusmiddelavhengighet, narkotikapolitikk og dagsaktuelle tema som enslige mindreårige flyktninger og utsatthet for rusmidler.

Seminarene var godt besøkte og bl.a. Riksdagsrepresentant Pernilla Gunther tok del i paneldebatten.

Behov for nordisk samarbeid

SERAF har i de senere årene i økende grad jobbet for å etablere og delta i Nordiske nettverk og også delta i ulike Nordiske forskningssamarbeid. SERAFs deltagelse ved årets Almedalsuke var et resultat av dette og under paneldebatten ble det fremhevet fra flere hold ønsket om og behovet for økt Nordisk samarbeid innen vårt fagfelt.

Det er viktig å debatere rusrelaterte problemstillinger i ulike fora, og kanskje kan SERAF og Universitetet i Oslo ha som ambisjon å bidra med et semiar ved Arendalsuken i fremtiden.

 

 

Publisert 9. juli 2016 15:27