Forskning på avfallsvann viser misbruk av Ritalin

Forskere ved SERAF har, som en del av det internasjonale prosjektet SEWPROF, analysert spor av 3 ulike legemidler i kloakken.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Avfallsvann fra Oslo

Analysene er basert på prøver fra avfallsvann i Oslo, som ble samlet inn i februar 2014. Det ble tatt prøver gjennom hele uken, noe som gjorde det mulig å se om nivå av ulike legemidler endret seg fra hverdager til helg. Et høyere nivå i helgen kan tyde på at et legemiddel blir brukt som rusmiddel.

Ritalin som rusmiddel

Av de tre legemidlene som ble undersøkt, metadon, oxazepam og methylphenidate (Ritalin), var det kun Ritalin som pekte seg ut ved å ha et høyere nivå i helgen. Dette er et mønster som man også ser i bruken av blant annet amfetamin og metamfetamin.

Dette tyder på at også Ritalin misbrukes som rusmiddel. 

Les hele artikkelen her

 

 

Publisert 30. nov. 2016 13:47 - Sist endret 30. nov. 2016 13:47