Kloakkforskning kan være et viktig supplement

I en ny artikkel fra det såkalte SEWPROF-nettverket har forskere fra SERAF og NIVA (Norsk institutt for vannforskning) deltatt i et internasjonalt samarbeid for å se på verdien av analyser av rusmidler i avfallsvann sammenlignet med andre kilder.

Studien tyder på at for en rekke stoffer er avfallsvann en meget god informasjonskilde med hensyn til bruk av rusmidler.

Les hele studien her

 

 

 

Publisert 12. okt. 2016 12:18