Livskvalitet hos ruspasienter forbedres etter innleggelse

I en studie ved Sørlandet sykehus har forskere sammenlignet livskvalitet mellom pasienter innlagt på medisinsk avdeling og pasienter med ruslidelse innlagt på avrusingsavdeling ved Sørlandet Sykehus. Studien er et samarbeid mellom Sørlandet Sykehus og SERAF.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Til sammen 659 pasienter ble intervjuet om livskvalitet ved innleggelse. Alle pasientene ved avrusingsavdelingen (n=140) ble også intervjuet 6 måneder etter utskrivelse og for disse rapporteres det endring av livskvalitet.

Ved innleggelse hadde pasientene med ruslidelse lavere livskvalitet på alle områder (fysisk, psykologisk, sosialt og eksistensielt) sammenlignet med pasienter innlagt ved medisinsk avdeling ved innleggelse.

Ved oppfølging 6 måneder etter utskrivelse fra avrusingsavdelingen var livskvaliteten moderat forbedret på alle domener for pasientene med ruslidelse. Men for alle områder bortsett fra fysisk helse var livskvaliteten fortsatt betydelig lavere enn hos pasienter ved innleggelse i medisinsk avdeling.

Høy psykisk symptombelastning og det å ha ruslidelse var viktige forklaringsvariabler for lav opplevd livskvalitet. Det er viktig at klinikere i rusfeltet er opptatt av pasientenes livskvalitet som mål for behandlingen og at det jobbes aktivt med temaer som sosialt nettverk i behandlingsforløpet.

Fysiske og psykiatriske lidelser er vanlige hos pasienter med ruslidelse og disse tilstandene bør behandles parallelt med ruslidelsen.

Les hele artikkelen her

 

 

Publisert 24. mai 2016 09:58 - Sist endret 24. mai 2016 10:00