Mer og bedre forskning på rus og psykisk helse

Forskning og behandling henger etter, og kan lett bli hengende ytterligere etter dersom vi ikke gjør riktige prioriteringer, skriver rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen i sitt nyeste blogginnlegg.

Rektor Ole Petter Ottersen. Foto: Terje Heiestad

Rektor Ole Petter Ottersen. Foto: Terje Heiestad

SERAF og Senter for fremragende forskning - NORMENT, i samarbeid med UiO enhetene; Psykologisk institutt, Enhet for voksenpsykiatri og Klinikk psykisk helse og rus arrangerer konferanse på vegne av Forskningsrådets programmer Rusmiddelforskning og Psykisk helse.

Konferansen er titulert "Forskning på psykisk helse og rus - muligheter og utfordringer" og foregår i Oslo 1.-3. februar. Rektor ved Universitetet i Oslo har i den anledning skrevet et innlegg på bloggen sin om forskning på rus og psykisk helsefeltet.

Utdrag fra blogginnlegget:

Forskning på rus og psykiske lidelser utføres ved en rekke UiO-miljøer. Blant disse er Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT) og Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) – begge under Det medisinske fakultet. 

Jeg er glad for at Universitetet i Oslo gjennom NORMENT og SERAF har fått anledning til å arrangere Forskningsrådets årlige konferanse for forskning på rus og psykisk helse. Konferansen vil vise at Norge – takket være fornuftige investeringer og god forskning  - har hevet seg til et høyt internasjonalt nivå innen flere felt.

 

Publisert 1. feb. 2016 09:54 - Sist endret 27. jan. 2020 10:22