Vårens kurs i rusmiddelmedisin er nå klare

SERAF avholder faste semestervise universitetskurs i rusmiddelmedisin over til sammen fire dager, fordelt på to moduler.

Årets kurs ledes av professor ved SERAF, Thomas Clausen.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Kursene er fordelt på to moduler, fordelt over fire dager. Modul 1 Grunnlagskunnskap arrangeres 14. og 15. mars, mens modul 2 Behandling arrangeres 30. og 31. mars på SERAF i lokaler på Ullevål sykehus i Oslo.  

Modul 1 - Grunnlagskunnskap 

Kurset i rusmedisin tar sikte på å øke kompetansen i behandling og oppfølging av pasienter med rusmiddelrelaterte problemer. Kurset tar opp rusmidler som samfunnsutfordring (utbredelse, utvikling, lovendringer), nye rusmidler og psykologisk modell for avhengighet.

Videre vil rusfarmakologi og ruspasientens somatikk bli diskutert, samt bruk av nettressurser.

For mer informasjon og påmelding klikk her

Modul 2 - Behandling

Kurset tar opp diagnostikk/skalaer, ulike modeller for psykososial behandling av rusmiddelproblemer, samt den medikamentelle behandlingen av rusmiddelproblemer.

Videre skal deltakerne forstå LAR fra teori og behandlingsmodell til bruk i praksis, rehabilitering og oppfølging.

For mer informasjon og påmelding klikk her

Målgruppe

Kursene er rettet mot leger i spesialisthelsetjenesten, Ieger i primærhelsetjenesten, psykologer, Sykepleiere, sosionomer og andre som kommer I kontakt med pasienter med rusmiddelproblemer.

Det søkes om godkjenninger fra legeforeningen, psykologforeningen og sykepleierforbundet for 2016.

Har du spørsmål angående kurset kan du kontakte studiekonsulent ved SERAF Mari N. Edvardsen på m.n.edvardsen@medisin.uio.no

 

Publisert 29. jan. 2016 11:12 - Sist endret 19. feb. 2016 16:11