Naltrekson reduserer rusbruk mer enn dagens behandling

En ny studie har vist at injeksjoner med naltrekson reduserte bruken av rusmidler i mye større grad enn enn suboksone, som brukes i LAR-behandling i dag. Dette er første studien i verden som har sammenliknet naltrekson med LAR-medisiner.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er behandling for avhengighet av heroin eller andre opioidpreparater. Suboksone er det foretrukne legemiddet som brukes i denne behandlingen i Norge og flere land i Europa.

I en banebrytende studie har forskere ved SERAF, UiO sammenliknet effekten av injeksjoner med langtidsvirkende naltrekson, med effekten av suboksone blant heroin- eller opioidavhengige personer som nylig har gjennomgått avrusning.

Hovedfunnet er at behandling med langtidsvirkende naltrekson ga en betydelig større reduksjon i bruk av rusmidler enn suboksone.

– Vi ser denne behandlingen som et fremtidig viktig redskap innen legemiddelassistert rehabilitering, sier forsker Lars Tanum, ved SERAF og Ahus.

Naltrekson blokkerer opioid-reseptorene

Forskergruppen ville undersøke om langtidsvirkende naltrekson er mer effektiv en subuksone i å redusere bruk av heroin og andre illegale rusmidler hos opioidavhengige i perioden etter avrusning. I tillegg ønsket de å se på om naltrekson også kunne være et trygt og effektivt behandlingsalternativ til subuksone over tid.

I en randomisert klinisk studie fikk 165 pasienter injeksjon hver 4. uke over 12 ukers behandling. Blant de 165 deltakerne i studien var det 28% kvinner og gjennomsnittsalderen var 36 år.

Naltrekson fungerer ved å blokkere opioid reseptorene og hindrer gjennom denne mekanismen opplevd rusvirkning av opioider og alkohol, forklarer Tanum. 

I tillegg reduserer naltrekson rus-sug for heroin og andre opiater, gir redusert rus-sug for alkohol og amfetamin, og forebygger effektivt overdosefare med opiater.

Deltakere svært fornøyde med naltrekson

I tillegg til at naltrekson reduserte rusbruk i større grad enn suboksone, førte både naltrekson og suboksone til en betydelig reduksjon i bruk av heroin og andre opioider og andre rusmidler. I tillegg så de reduksjon i sprøytebruk og rus-sug hos pasientene, og bedring i psykisk helse.

– Det mest oppsiktsvekkende i studien var at en blokkering av opioid reseptorene viste seg å ikke gi mer bruk av andre rusmidler enn for personer som fikk betydelige doser opioider daglig gjennom suboksone, sier SERAF-forskeren.

Gjennomgående var deltakerne mer fornøyd med naltrekson enn med suboksone og ville i høy grad anbefale denne behandlingen til andre.

Verdens første studie på langtidsvirkende naltrekson

– Dette er den første studien som er gjort på langtidsvirkende naltrekson i Vest-Europa, og den første studien i verden som sammenlikner langtidsvirkende naltrekson med suboksone, sier Tanum.

Det er også den første studien i verden til å sammenlikne langtidsvirkende naltrekson med noen former for LAR medisin.

Legemiddelet naltrekson er godkjent av legemiddelverket i USA og (Vest-)Russland, men er per i dag ikke tilgjengelig på markedet i Norge eller Vest-Europa.

– Vi mener slik behandling bør gjøres tilgjengelig for personer som er avhengige av opioider og som vil slutte med sitt bruken. Vi ser denne behandlingen som et fremtidig viktig redskap innen LAR-behandling, mener rusforskeren.

Les hele artikkelen her

----------------

SERAF har i dette prosjektet samarbeidet med Oslo universitetssykehus, Haukeland universitetssykehus i Bergen, Akershus universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold og Universitetssykehuset i Stavanger.

Studien er finansiert av Norges Forskningsråd, SERAF og Helse Vest, og publisert i det anerkjente tidsskriftet JAMA Psychiatry 18. oktober i år.   

Publisert 20. okt. 2017 08:51 - Sist endret 29. apr. 2019 14:44