Presentasjoner og video fra NFR-konferansen

Presentasjoner og video fra forskerkonferansen på psykisk helse og rus er nå tilgjengelig. Konferansen ble avholdt 13.-15. februar på Scandic Oslo Airport Hotel på Gardermoen.

Presentasjoner fra konferansen

Plenum

Parallelle sesjoner

Forskningskommunikasjon

  • Nina Kristiansen, redaktør Forskning.no
    Når forskeren snubler i egen kompetanse
  • Ole Andreas Alsos, NTNU
    Visuell forskningsformidling
  • Eldrid Borgan, vitenskapsformidler og programleder
    Folkeopplysning i fiksjonens tidsalder.

Brukermedvirkning

Veilederrollen

EU søknader

Prosjektledelse

E-health

Video plenumsforedrag

Mikael Landén, Karolinska Institutet
Bipolar Disorder: How Scandinavian registers can be used to examine the real world efficacy of bipolar disorder treatments.

John Strang, King's College London
Can simple rewards schedules really change drug users' behaviours?

Cynthia Bulik, University of North Carolina/Karolinska Institutet
Anorexia Nervosa Reconceptualized: Evidence for Psychiatric and Metabolic Etiology

Konferansen ble arrangert av SERAF – Senter for rus og avhengighetsforskning og Senter for fremragende forskning - NORMENT. 

Konferansen ble finansiert av programmene Bedrehelse og Behandling i Forskningsrådet.

 

 

Publisert 17. mars 2017 15:38 - Sist endret 17. mars 2017 16:03