Oppfølgingsstudie av kvinner som fikk barn mens de var i LAR-behandling

En 10-års oppfølgingsstudie av en gruppe kvinner som fikk barn mens de var i LAR viser at gruppen domineres av velfungerende mødre med lavt bruk av rusmidler.

mor og barn

Foto: Colourbox.com

Deltakerne i studien var rekruttert fra en tidligere undersøkelse om graviditet i LAR. 

Hovedfunnene i artikkelen

  • 80% av kvinnene hadde fortsatt omsorg for barnet sitt
  • Mer enn 50% av kvinnene var i arbeid
  • En av fem kvinner hadde avsluttet LAR
  • 80 % av kvinnene var i LAR - halvparten med metadon og den andre halvparten med buprenorfin.
  • Det var lite bruk av rusmidler ved oppfølgingstidspunktet, særlig blant kvinner med omsorg for sitt barn

Funnene i studien kan delvis forklares med endring i livssituasjon og viktige veivalg i kvinnenes liv med oppstart i LAR eller å bli mødre.

Les hele artikkelen her (pdf)

 

 

Publisert 14. apr. 2020 10:21 - Sist endret 14. apr. 2020 10:52