SERAF skal lede evaluering av prøveprosjektet med Heroinassistert behandling

SERAF ved Universitetet i Oslo skal være prosjektansvarlig og Professor Thomas Clausen er prosjektleder for følgeforskningen av prøveprosjektet med heroinassistert behandling (HAB).

Bildet kan inneholde: anlegg.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

SERAF ble tildelt midler til å lede evalueringen etter en åpen konkurranse med flere deltakere.

Prosjektet skal gjennomføres sammen med en stor og svært kompetent partnergruppe bestående av; Rusforsk ved Oslo UniversitetsSykehus, Bergen Addiction Research (BAR)  i Helse Bergen, Center for Rusmiddelforskning (CRF) ved Århus Universitet og brukerorganisasjonen proLARNett.

Regjeringen har besluttet å starte et prøveprosjekt i Oslo og Bergen, med 5-års varighet, for heroinassistert behandling i Norge, med oppstart i løpet av 2020.

Det er avsatt midler til følgeforskning og evaluering knyttet til prøveprosjektet med HAB som håndteres av Helsedirektoratet og SERAF sammen med partnere skal bidra til dette i årene som kommer.

Følgeforskningen skal planlegges nærmere i løpet av høstsemesteret og vil inkludere komplementære metoder, basert på intervjuer med pasienter, pårørende og behandlere og baseres på både kvalitativ og kvantitativ forskningsmetodikk.

Ved SERAF er vi glade for at vi er vist tillit gjennom tildeling av forskningsmidler og ser frem til samarbeidet med partnere og klinikkene som skal tilby behandlingen i Oslo og Bergen.

Kjernen i prosjektet, slik vi vurderer det, er å bidra til å fremskaffe ny kunnskap om nytten av denne nye behandlingsformen i Norge.

 

Publisert 16. juli 2020 18:03 - Sist endret 2. sep. 2020 13:28