For mye eller for lite medisinbruk blant innsatte i fengsel?

I en ny studie fra PriSUD-prosjektet har forskere fra SERAF beskrevet bruk av forskrevne psykofarmaka blant innsatte i fengsel før og under soning, samt undersøkt hvilke faktorer som er assosiert med legemiddelbruk.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Forskrevne legemidler blant innsatte i Norge

Legemiddelbruk i den norske befolkningen er økende. Kunnskap om omfang, hvem som bruker og bruksmønster er en forutsetning for optimalisering av legemiddelbruk i alle grupper av befolkningen.

Samtidig finnes det ingen oppdaterte studier som viser bruk av forskrevne legemidler blant innsatte i Norge.

Mest bruk av sovemedisin

Resultatene i studien viste at sovemedisin var mest brukt, både før og under soning. Tjue prosent av innsatte brukte sovemedisin daglig under soning. Innsatte brukte mer psykofarmaka enn den generelle befolkningen, med unntak av smertestillende legemidler.

Under soning var bruk av de fleste undersøkte psykofarmaka assosiert med betydelige psykiske plager, skadelig rusbruk, å motta økonomiske sosiale ytelser samt å ha hatt en oppvekst preget av rus og psykiske problemer.

Datamaterialet er fra «The Norwegian Offender Mental Health and Addiction Study», NorMA-studien, som ble gjennomført i perioden 2013-2014 ved 57 fengselsenheter i Norge. Totalt svarte 1495 innsatte (96 kvinner) svarte på spørreskjema.

Psykisk helse og russituasjon under soning

Funnene viser at innsattes psykiske helse og russituasjon bør ha høy prioritet under soning. 

Førsteforfatter Marianne Lindstad håper at betydning av funnene gir en kunnskapsoppdatering og øker fokus på tiltak for å ivareta innsattes helsesituasjon.

Hun ønsker at funnene kan nyansere omtalen av innsattes medisinbruk og at medisinbruken sees i sammenheng med helsesituasjon og levekårsproblematikk.

Kunnskapsformidling må også løftes opp på politisk nivå.

For å kunne videreutvikle og ivareta en kunnskapsbasert straffegjennomføring i Norge er ytterligere forskning på innsattes rusbruk, psykiske helse og bruk av forskrevne psykofarmaka viktig.

Lindstad håper at denne oversiktsstudien kan gi inspirasjon til videre forskning innenfor dette området.

Les hele artikkelen her

 

Publisert 16. sep. 2021 10:24 - Sist endret 16. sep. 2021 10:26