Midler fra Stiftelsen Dam til forskning på livskvalitet i heroinassistert behandling

SERAF er i samarbeid med Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN) tildelt midler fra Stiftelsen Dam til forskning på livskvalitet i heroinassistert behandling.

Bildet kan inneholde: fugl, gjøre, bildekal, logo, elektrisk blå.

Det femårige prøveprosjektet med heroinassistert behandling (HAB) i Oslo og Bergen forventes å starte opp ved årsskiftet 2021/2022.

SERAF ble i 2020 tildelt oppgaven med å lede følgeforskningen som skal evaluere prøveprosjektet med HAB.

Midlene som nå er tildelt FHN og SERAF fra Stiftelsen DAM skal gå til et 3-årig PhD prosjekt med fokus på livskvalitet i HAB.

Vi forventer at dette vil bidra til å forsterke kunnskapen om effekt og nytte av heroinassistert behandling i Norge.

Ved SERAF ser vi frem til videre samarbeide med FHN i dette prosjektet.

Les mer om tildelingen på Stiftelsen Dam sine nettsider

 

 

 

Publisert 18. okt. 2021 11:48 - Sist endret 18. okt. 2021 12:28