Artikkel om fremmøte til og frafall fra rusbehandling

Sammen med forskere ved Sørlandet Sykehus og Universitetet i Agder har SERAF bidratt med en ny artikkel som belyser fremmøte til og frafall fra rusbehandling. 

illustrasjonsfoto: Colourbox

I prosjektet som foregikk ved Sørlandet Sykehus prøvde man ut en metodikk for å øke fremmøte andelen for pasienter som hadde fått tilbud om poliklinisk rusbehandling.

Intervensjonen gikk ut på at behandler ringte pasienten før første time som en påminnelse og med kort informasjon om timen/behandlingen.

Den korte telefon-intervensjonen førte ikke til økt fremmøte til første time, og det påvirket ikke tidlig frafall fra behandlingen.

Mange pasienter som skal til rusbehandling strever med sammensatte problemer og det vil nok for en del av disse være mer hensiktsmessig med en mer målrettet og tilpasset tilnærming for å fremme deltagelse i behandling enn en kort telefonpåminnelse.

Les hele artikkelen

Publisert 24. aug. 2022 10:14 - Sist endret 24. aug. 2022 10:14