Bruk av reseptbelagte opioider har endret seg blant eldre personer i Norden

En ny studie i samarbeid med forskere fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, har undersøkt bruken av smertestillende opioider i alle de nordiske landene.

Piller

Studien tok utangspunkt i registerdata over utfylte resepter på smertestillende opioider i de nordiske landene.

Ved å bruke disse dataene undersøkte forskerne hvordan trendene for opioider har endret seg det siste tiåret blant personer i alderen 65 år eller eldre.

De fant at i gjennomsnitt brukte 17 % av eldre nordiske voksne et opioid minst én gang i året. Personer på Island hadde den høyeste bruken av opioider (omtrent 30% av eldre islendinger), og bruken avtok i Danmark, Norge og Sverige.

Imidlertid økte intensiteten av behandlingen i Finland, Norge og Sverige, hovedsakelig fordi bruken av svakere opioider avtok og sterkere økte.

Denne studien er en av svært få som sammenligner opioidbruk blant eldre mennesker i flere land. Det understreker behovet for god smertebehandling, med nøye overvåking av potensielle bivirkninger ved foreskrivning av opioider.

I et større bilde må den økende bruken av oksykodon og dets konsekvenser i Norden følges opp.

Les hele artikkelen her

 

Av Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Publisert 27. mai 2022 11:08 - Sist endret 27. mai 2022 13:05