Aktuelle saker ved SERAF - Side 10

Publisert 5. sep. 2014 07:30

Å beregne effekten av LAR-behandling på kriminell aktivitet blant personer som bruker heroin er komplisert, og valg av statistisk metode vil påvirke den estimerte behandlingseffekten.

Publisert 2. sep. 2014 15:24

Søndag 31. august var verdens overdosedag. SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning var tilstede på markeringen ved Eidsvolls plass i Oslo.

Publisert 1. sep. 2014 13:36

Carolien Konijnenberg tildeles H.M. Kongens gullmedalje for sitt doktorgradsprosjekt ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) og Enheten for Kognitiv Utviklingspsykologi (EKUP) på Psykologisk Institutt.

Publisert 29. aug. 2014 07:00

I dag, 29. august lanserer SERAF røykesluttprogrammet Endre. Programmet skal hjelpe individer med å endre atferd, og det er designet så det endres som følge av tilbakemeldinger fra brukerne. Prosjektet har i tillegg et langsiktig mål om å endre kunnskapen om effektive e-Helse programmer.

Publisert 25. aug. 2014 11:59

Oslo og Bergen har hatt alvorlige problemer med åpne russcener. En ny SERAF-artikkel beskriver en studie av fem byer som har hatt langvarige og store problemer

Publisert 30. juni 2014 15:15

I denne artikkelen om skadevirkninger av cannabis, trykket i siste nummer av rus og samfunn, gjennomgår professor Jørgen G. bramness de ulike skadevirkningene som kan følge av bruk.

Publisert 27. juni 2014 10:33

SERAF lanserte i går torsdag 26. juni, et nytt prosjekt i Oslo og Bergen, med utdeling av nalokson nesespray som akuttbehandling av opioid (heroin og morfin) overdose som ble åpnet av helseminister Bent Høie.

Publisert 19. juni 2014 13:03

I kronikken "Legemiddelassistert rehabilitering - viktig behandling med dilemmaer" gjennomgås litteraturen fra norsk LAR, med oppsummering som viser god behandlingseffekt for pasienter i LAR.

Publisert 9. apr. 2014 10:13

En nylig publisert artikkel i Addiction beskriver en av de første europeiske studiene med en såkalt "Twelve Step Facilitation"-intervensjon. Ved aktivt å anbefale 12-trinnsbaserte selvhjelpsgrupper (Anonyme Alkoholiker og Anonyme Narkomane) som et oppfølgingstiltak etter profesjonell rusbehandling, kan man øke deltagelsen i slike grupper og redusere rusbruken blant pasientene.

Publisert 10. mars 2014 11:11

Tirsdag 18 mars 2014 forsvarer SERAF-stipendiat Sigrid Medhus avhandlingen sin for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Publisert 20. jan. 2014 07:23

Vi ved SERAF valgte i år å prioritere hospitering i gatenære miljø og behandlingstiltak i adventstiden. Les mer om våre erfaringer her.