Overdosekonferansen 2015

Konferansen ble arrangert av SERAF, Bergen Kommune, Forskningsrådet og Helsedirektoratet i samarbeid med proLAR, Bergensklinikkene, Helse Bergen, SIRUS og Folkehelseinstituttet. 

Konferansen ble holdt i forbindelse med markeringen av Verdens overdosedag 31. august, over to dager.

Første dag var et mer allmennrettet program og andre dag et internasjonalt forskerseminar med fokus på nalokson; ThINCBergen2015.

Program dag 1: 31. august 2015

Plenum

09:00 - 09:10

Åpning av konferansen/velkommen

Videohilsen fra Helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Annette Svae, Jørgen Bramness og Gitte Huus

09:10 - 09:15

Brukerstemmene film: «Hvis en venn tar overdose»

09:15 - 09:30

Hva mener vi med overdoser og den norske overdosevirkeligheten i et internasjonalt perspektiv?
Thomas Clausen

09:30 - 10:15

The impact of opioid substitution therapy (OST) upon mortality during key risk periods: the use of OST in prison, immediately post-release, and the potential utility of switching opioid medications to reduce in- treatment mortality risk
Louisa Degenhardt

10:15 - 10:20

Brukerstemmene film: «En dag med Helse- og overdoseteamet i Trondheim»

10:20 - 10:50

Preventing overdose deaths; the particular risks of heroin overdose death on release from prison
John Strang

11:20 - 11:25

Brukerstemmene film: «SWITCH your habits – alternative inntaksmåter»

11:25 - 11:55

Dødsfall utløst av narkotikabruk: Status og utviklingstrekk
Ellen Amundsen

11:55 – 12:15

Nasjonal overdosestrategi
Martin Blindheim

13:15 – 14:30

Parallelle sesjoner

15:00 - 15:05

Brukerstemmene film: «Verdens overdosedag 31. august. Minnes de døde – forebygge nye dødsfall»

15:05 - 15:30

Åpne russcener i Europa – og i Norge

Helge Waal

15:30 - 16:00

Pårørendestemmer

Kari Sundby

16:00 - 16:15

Avslutning og velkommen til markering av Verdens overdosedag Annette Svae, Jørgen Bramness og Gitte Huus

 

Parallelle sesjoner

Sesjon 1 - Tiltak i overdosestrategien 

Leder: Kari Lossius

1. Overdosekampanje (pasientsikkerhetsprogrammet)

Kari Lossius, Bergensklinikkene

2. Switch-kampanjen

Åse Odland, Funkishuset

3. Pilotkommuneprosjektet: Fredrikstad som eksempel

Gry Haugland, prosjektansatt overdosestrategien

4. Nalokson nesespray i Norge – Status og veien videre

Philipp Lobmaier, SERAF – Senter for rus- og avhengighetsforskning

Sesjon 2- Hvem er de som dør av overdose?

Leder: Ellen Amundsen

1. Overdosedødsfall, Dødsårsaksregisteret og kvifor det heile er så vanskeleg

Torill Tverborgvik, Folkehelseinstituttet

2. Utfordringer i forståelsen av overdosetall og risikofaktorer ved overdoser

Thomas Clausen, SERAF – Senter for rus- og avhengighetsforskning

3. De som dør av annet enn opioider

ørgen Bramness, SERAF – Senter for rus- og avhengighetsforskning

4. Lovlige legemidler i dødelige overdoser

Vigdis Vindenes, Folkehelseinstituttet

Sesjon 3 - LAR som overdoseforebyggende tiltak

Leder: Christian Ohldieck

1. Hvordan virker LAR inn på overdosedødeligheten – i LAR og utenfor LAR?

Ivar Skeie, Sykehuset Innlandet/ SERAF – Senter for rus- og avhengighetsforskning

2. Er lavterskel tilgjengelighet løsningen med Bergens erafringer?

Christian Ohldieck, Helse Bergen

3. Politiets rolle

Kjetil Dybsland, Politiet i Bergen

4. Verdien av LAR

Ronny Bjørnestad, ProLAR

Sesjon 4 – Storbysituasjonen 

Leder: Martin Blindheim

1. Bergen kommune

Marta Bjørke, prosjektleder OD strategi

2. Oslo kommune

Merete Hanch-Hansen, Velferdsetaten Oslo kommune

3. Trondheim

Håkon Blomstrøm, Helse- og overdoseteamet i Trondheim kommune

4. Nygårdsparken ett år etter - utfordringer sett fra brukernes perspektiv

Annette Svae, FHN Hordaland

 

Session 5- The International/Nordic perspective

Chair: Edle Ravndal

1. The Danish Perspective

Christian Tjagvad, SERAF – Senter for rus- og avhengighetsforskning

2. Research on opioid overdose and naloxone distribution in San Francisco: from epidemiology to intervention development to implementation
Alex Kral, RTI International

 

 

3. Large increase in opioid-related deaths in Sweden

Anna Fugelstad, Karolinska Institutet

4. The shape of an epidemic: Opioid Related Mortality and Prevention in the United States

Sharon Stancliff, Harm Reduction Coalition

 

 

Program dag 2: 1. september 2015

Setting the scene. Chairs: Thomas Clausen/ Philipp P. Lobmaier/ Martin Blindheim

09:00 - 09:05

Welcome address

Thomas Clausen, Philipp P. Lobmaier and Martin Blindheim

09:05 - 09:10

How I saved my friend with nasal naloxone  (video)

User contribution

From clinical evidence to WHO guidelines for recommending bystander administered naloxone
Chair: Desiree Madah-Amiri

09:10 - 09:40

The history of the concept and practice of take-home naloxone to prevent heroin/opioid overdose deaths in the community

John Strang

09:40 - 10:10

Effectiveness and cost-effectiveness of Naloxone community distribution

Phillip Coffin 

10:10 – 10:30

Viewpoints on future dissemination: opportunities and challenges as seen by governments, community based agencies and NGOs

EMCDDA: Dagmar Hedrich.

Harm Reduction Coalition: Sharon Stancliff

Innovative research strategies to evaluate efficacy and effectiveness of naloxone programmes
Chair: Philipp Lobmaier

11:00 - 11:30

Research designs and outcome measures

Traci Green

11:30 - 11:45

Naloxone as overdose prevention in low-and middle-income countries, need for evaluations in new settings?

Elisabeth Saenz (UNODC)

11:45 - 12:45

Research participation in overdose prevention programmes (submitted abstracts session)

Sheila Bird:

Jane Buxton: Broadening take home naloxone access in British Columbia, Canada

Sharon Stancliff: Resuscitation in Opioid Overdose

The search for a proper nasal naloxone device/ Experiences from ongoing naloxone distribution programmes
Chair: Thomas Clausen

13:45 – 14:00

Experiences from developing a naloxone nasal spray for paramedics and drug users in the community

Ola Dale

14:00 - 14:15

Success factors from implementing government funded nasal naloxone distribution in Norway

Philipp Lobmaier

14:15 - 15:15

Community naloxone programmes: Obstacles and success factors (submitted abstracts session)

Marian Jørgensen: Development of life-saving procedures and nasal naloxone dispensing in 4 Danish communities

Maka Gogia: Increasing accessibility to Naloxone and medical care through community based interventions

Xavier Majó: Involving the network of drug abuse care centres of Catalonia in a take-home naloxone programme.

Suzanne Carlberg-Racich: Initiating Naloxone Distribution. Lessons from the first program

Perspectives: Delineating the appropriate clinical approaches

Chair: Martin Blindheim

15:45 - 16:15

Mainstreaming naloxone rescue kits from harm reduction programs to pharmacies, police and fire responders

Alexander Walley

16:15 - 17:00

Panel debate - Future potential of naloxone distribution: Research and medical evidence for Naloxone in the community

  • Experiences from ongoing projects: Success and obstacles.
  • Target groups and strategies to reach user groups
  • How to communicate with users about risk and naloxone
  • Legal challenges and suggested solutions
  • Development of nasal device

John Strang, Thomas Clausen, Alexander Walley, Phillip Coffin, Traci Green, Sharon Stancliff, Arild Knutsen

17:00

Closing remarks: Thomas Clausen, Philipp P. Lobmaier and Martin Blindheim

Publisert 6. feb. 2015 16:39 - Sist endret 5. jan. 2016 10:19