Overdoseforebygging: Hvilke tiltak fungerer? Hva bør vi endre på?

Hvert år dør mellom 250 og 300 personer som følge av overdoser. Brukergruppene endrer seg fra primært heroin til overdoser med reseptbelagte midler. Hva kan vi gjøre for å forebygge nye overdosedødsfall?

Blant unge voksne mellom 15 og 59 år er overdosedødsfall blant de hyppigste dødsårsakene.

Forebyggingstiltakene har hovedsakelig vært rettet mot gruppen som bruker heroin. Men stoffene og brukergruppene som dør av overdoser er i endring. Nå domineres situasjonen av overdoser på forskrevne legemidler.

Med dette som bakteppe ønsker SERAF å se nærmere på hva som gjøres av overdoseforebyggende arbeid i Norge i dag og diskutere hvordan vi kan inkludere nye målgrupper i forebyggingsarbeidet.

– Overdosedødsfall er et folkehelseproblem og forskrevne legemidler ser ut til å være en viktig bidragende årsak. Vi vil i dette arrangementet sette lys på denne folkehelseutfordringen, sier senterleder og professor ved SERAF, Thomas Clausen.

På seminaret ønsker SERAF å utfordre helseminister Bent Høie på regjeringens kommende rusreform.

– Problemstillingen er også viktig i lys av den kommende rusreformen i regi av Regjeringen, hvor reduksjon av overdosedødsfall er et uttalt mål, sier Clausen.

Program

  • Utvikling i overdosedødelighet og et blikk på årsaker. Thomas Clausen ved SERAF
  • Overdoser i nye brukergrupper. Linn Gjersing, forsker ved FHI
  • Nalokson nesespray; et virkemiddel som når nye grupper. Philipp Lobmaier, forsker ved SERAF
  • Brukernes behov og prioriteringer. Arild Knutsen, leder av Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN)
  • Regjeringens strategier for å redusere overdoser og rusproblematikk. Helseminister Bent Høie
  • Debatt med innledere og Olaug Bollestad (KrF) og Tellef Inge Mørland (Ap)

NB: Umiddelbart etter arrangementet vil SERAF dele ut nalokson nesespray til de som ønsker det ledsaget av kort opplæringskurs.

Mer informasjon her:
https://www.facebook.com/events/270473123753455/

 

 

Publisert 26. juni 2018 11:16 - Sist endret 8. aug. 2018 12:51