Fagseminar: 10 år med SERAF - Fra forskning til bedre klinisk praksis

Denne høsten markerer vi "SERAF i 10-år" med et fagseminar.

Seminaret finner sted på Christiania Qvartalet Møtesenter (Auditorium) i Oslo sentrum.

Program

09:00 - 09:20

Registrering og kaffe

09:20 - 09:30

Velkommen v/Thomas Clausen

Del I - Historisk tilbakeblikk & utvalgte gode erfaringer

09:30 - 10:00

SERAF og norsk rusmiddelforskning; historisk perspektiv
(Helge Waal)

10:00 - 10:20

LAR-kunnskap som endret behandlingen i Norge
(Thomas Clausen og Ronny Bjørnestad)

10:20 - 10:40

Medikamentutprøvning og kunnskapsutvikling; Naltrekson i LAR før, nå og i fremtiden
(Lars Tanum)

10:40 - 11:00

Pause med kaffe/te

11:00 - 11:20

Prosjekt «Overdoser i Oslo» som kunnskapsbase for nasjonal overdosestrategi
(Linn Gjersing)

11:20 - 11:40

Nalokson nesespray; fra lite evidens til kameratredning i 30 kommuner
(Philipp Lobmaier og Arild Knutsen)

11:40 - 12:00

Kunnskap om rus blant innsatte og kriminalomsorgens intervensjoner i dag
(Anne Bukten og Johan Lothe)

12:00 - 12:10

Spørsmål og diskusjon

12:10 - 13:15

Lunsj

Del II - Forskning og fremtidens utfordringer innen rusfeltet

13:15 - 13:35

LAR-legemidler i svangerskap: Resultater for kvinner og deres barn og brukernes erfaringer
(Monica Sarfi, Gabrielle Welle-Strand & Ida Olsen)

13:35 - 13:55

Økning i forskrevne opioider: Hvordan kan nasjonale populasjonsbaserte registre bidra til å forebygge en opioidepidemi?
(Svetlana Skurtveit)

13:55 - 14:15

Rus og eHelse: Persontilpasset hjelp til endringsmotivasjon og tilbakefallsforebygging på mobil, nettbrett og PC
(Håvar Brendryen og Marianne Holter)

14:15 - 14:35

Kunnskap som virkemiddel i byråkratiet
(Martin Blindheim)

14:35 - 14:55

Pause med kaffe/te

14:55 - 15:25

 

Ruspolitisk brytningstid og fremtidens rusforskning
(Jan Gunnar Skoftedalen og Kenneth Arctander)

15:25 - 15:45

SERAF i 10 år: Hva har vi lært?

15:45 - 16:00

Oppsummering og avslutning

 

Publisert 22. okt. 2018 14:23 - Sist endret 20. juni 2019 09:46