SERAF i Arendalsuka - Historien om Siw

SERAF, i samarbeid med Fagrådet, arrangerer seminar i Arendalsuka med temaet "Hvilken lærdom bør vi ta med oss fra historien om Siw?".

Foto: Aftenbladet.no

Foto: Aftenbladet.no

Stavanger Aftenblad publiserte i februar 2019 en dybdesak på 61 sider om Siw, en kvinne som døde av overdose i Stavanger 45 år gammel.

Gjennom å lese historien om Siw får man et innblikk i flere utfordringer personer med rus og psykisk lidelse kan møte. Saken illustrerer av hvor krevende det kan være å tilby helsehjelp til en som er i aktiv rus og ikke klarer eller ønsker å ta imot hjelp.

Fra dokumentaren kan man lese at Siw var tvangsinnlagt i psykiatrien over 30 ganger, men nesten alle oppholdene ble kortvarige og førte i liten grad til endret situasjon for Siw.

Det ble i Siw saken ikke gjennomført tvangsinnleggelse etter helse og omsorgstjenesteloven grunnet rusmiddelbruk, på tross av at flere i sosial og helsevesenet var bekymret for hennes liv.

I dette arrangementet vil vi drøfte hvordan tvangslovgivningen kan benyttes med historien om Siw som utgangspunkt.

 • Hva kan gjøres bedre fra offentlig tiltaksapparat ovenfor personer som har vansker med å oppsøke og eller ta imot hjelp?
 • Hvilke muligheter og begrensninger ligger i bruk av tvangsbehandling av pasienter med rus og psykiske lidelser?
 • Våren 2019 kommer tvangslovsutvalget med sin innstilling om fremtidens tvangslovgivning. Hvordan vil dette påvirke behandling av pasienter med rusavhengighet?

Målgruppe:

Fagfolk i kommuner og helsetjeneste, beslutningstagere, pårørende mfl

Innledere og paneldebatt:

 1. Journalist Thomas Ergo, Aftenbladet: Introduserer historien om Siw; hva som er kjernen og hva som har foregått av dialog og utveksling etter publisering.

 2. Thomas Clausen, SERAF: Tvang i rusbehandling og forskningsresultater fra Norge

 3. Tommy Huseby, RIO: Rus, samtykkekompetanse og tvang

 4. Pål Holden,Tidligere miljøarbeider i Stavanger kommune (Siws nærmeste kontakt i kommunens tjenesteapparat): Tvangsbehandling som mulighet

 5. Statssekretær Jahrmann Bjerke: Kommenterer på saken spesielt og Regjeringens satsninger generelt

 6. Debatt med politiske partier og publikum:
  Ap; Elise Bjørnebekk-Waagen

Lenke til arrangement på arendalsuka.no

Historien om Siw kan leses her

 

 

Publisert 6. juni 2019 12:07 - Sist endret 15. aug. 2019 10:02