Avlyst - Rus/avhengighet, en avklaring

Grunnet den pågående smittesituasjonen av Korono-viruset blir arrangementet avlyst. Vi oppdaterer våre nettsider med informasjon om ny dato på et senere tidspunkt.

Bildet kan inneholde: portrett, panne, portrettfotografering, photography, rynke.

Foto: Morten Krogvold

Vi opplever i dag betydelige endringer i forståelsen av rusmiddelbruk og avhengighet. Ett av uttrykkene for dette er Rusreformutvalgets innstilling om avkriminalisering av bruk og besittelse.  Innstillingen ser ut til å føre til en polarisert debatt hvor de ulike aktørene alle gjør krav på eller sikter mot kunnskapsbaserte vurderinger.

Dette seminaret tar sikte på å belyse kunnskapsbasen både for forståelse av avhengighetsutvikling og hvilke tiltak og behandlingsformer som bør velges. Tre forskningsveteraner undersøker i dette seminaret kunnskapsutviklingen frem til i dag og beskriver kunnskapsstatus på sentrale områder.  Deretter setter de søkelyset på hva vi ikke vet og hvilke forskningsretninger og som kan og bør støttes.  Hva trenger vi å vite og hvordan kan vi komme nærmere en fremtidsrettet kunnskapsbasis som kan underbygge valg og tiltak i fremtiden.

 

 

 

Publisert 17. feb. 2020 12:22 - Sist endret 17. mars 2020 16:22