Publikasjoner - Side 8

From a health services perspective, peer-based resources merit special attention. Participation in self-help fellowships, like the Twelve Step Groups (TSGs), have been shown to improve outcomes of patients with substance use disorder (SUD) and they represent a valuable adjunct to the SUD treatment system. This study investigated the relationship between patient perceptions of TSGs and the intent to participate in TSGs after receiving detoxification treatment.

Gammahydroksybutyrat (GHB) er en kroppsegen substans som kan brukes som rusmiddel. Informasjon fra flere kilder tyder både økende tilgjengelighet og bruk i Norge. Det er også rapportert tiltakende bruk av den kjemiske forløperen gammabutyrolakton (GBL).

GABAB-agonisten baklofen, som hovedsakelig benyttes som spasmolytikum, er i de senere årene også brukt ved alkoholabstinens og til forebygging av tilbakefall ved alkoholavhengighet. Hva er dokumentasjonsgrunnlaget for slik behandling?

Background: Epidemiological studies have consistently established high comorbidity between psychiatric disorders and substance use disorders (SUD). This comorbidity is even more prominent when psychiatric populations are studied. Previous studies have focused on inpatient populations dominated by psychotic disorders, whereas this paper presents findings on patients in Community Mental Health Centres (CMHCs) where affective and anxiety disorders are most prominent. The purpose of this study is to compare patients in CMHCs with and without SUD in regard to differences in socio-demographic characteristics, level of morbidity, prevalence of different diagnostic categories, health services provided and the level of improvement in psychiatric symptoms.