Publikasjoner - Side 9

I Gjøvik har allmennlegene stått særlig sentralt i legemiddelassistert rehabilitering av heroinavhengige. Vi har sammenliknet resultatene av behandlingen i Gjøvik med behandlingsresultatene i resten av landet bedømt etter hvor stor del av pasientene som fortsetter i behandling (retensjon), grad av behandlerkontakt og resultater for sosial rehabilitering og rusmestring

Studien baserer seg på opplysninger om utlevering av legemidler på resept meldt inn til Reseptregisteret ved Folkehelseinstituttet fra alle apotek i Norge for året 2004. Det som er studert er utleveringsmønsteret for seks ulike legemidler, tre som regnes som vanedannende og populære i misbrukermiljøer og tre som ikke antas å ha slik egenskap eller popularitet.

Health, well-being and coping in young non-western men in Scandinavia experiencing substance abuse and suicidal behaviour.

Naltrexone is an opioid antagonist which effectively blocks heroin effects. Since opioid dependence treatment with naltrexone tablets suffers from high dropout rates, several depot injections and implants are under investigation. Sustained-release formulations are claimed to be effective, but a systematic review of the literature is lacking.