Publikasjoner - Side 9

Background: Epidemiological studies have consistently established high comorbidity between psychiatric disorders and substance use disorders (SUD). This comorbidity is even more prominent when psychiatric populations are studied. Previous studies have focused on inpatient populations dominated by psychotic disorders, whereas this paper presents findings on patients in Community Mental Health Centres (CMHCs) where affective and anxiety disorders are most prominent. The purpose of this study is to compare patients in CMHCs with and without SUD in regard to differences in socio-demographic characteristics, level of morbidity, prevalence of different diagnostic categories, health services provided and the level of improvement in psychiatric symptoms.

I Gjøvik har allmennlegene stått særlig sentralt i legemiddelassistert rehabilitering av heroinavhengige. Vi har sammenliknet resultatene av behandlingen i Gjøvik med behandlingsresultatene i resten av landet bedømt etter hvor stor del av pasientene som fortsetter i behandling (retensjon), grad av behandlerkontakt og resultater for sosial rehabilitering og rusmestring

Studien baserer seg på opplysninger om utlevering av legemidler på resept meldt inn til Reseptregisteret ved Folkehelseinstituttet fra alle apotek i Norge for året 2004. Det som er studert er utleveringsmønsteret for seks ulike legemidler, tre som regnes som vanedannende og populære i misbrukermiljøer og tre som ikke antas å ha slik egenskap eller popularitet.

Health, well-being and coping in young non-western men in Scandinavia experiencing substance abuse and suicidal behaviour.