Artikkel om legemiddelshopping av vanedannende medikamenter i Norge

Studien baserer seg på opplysninger om utlevering av legemidler på resept meldt inn til Reseptregisteret ved Folkehelseinstituttet fra alle apotek i Norge for året 2004. Det som er studert er utleveringsmønsteret for seks ulike legemidler, tre som regnes som vanedannende og populære i misbrukermiljøer og tre som ikke antas å ha slik egenskap eller popularitet.

De tre vanedannende legemidlene er diazepam (salgsnavn Stesolid®, Valium®, Vival®), karisoprodol (salgsnavn Somadril®) og kodein kombinasjoner (salgsnavn Paralgin forte® / Paralgin major® / Paralgin minor®), Pinex Forte® / Pinex Major®), mens de tre ikke-vanedannende legemidlene er esomeprazol (salgsnavn Nexium®), metformin (salgsnavn Glucophage®, Metformin®) og salbutamol (salgsnavn Airomir®, Buventol®, Ventoline®).

Diazepam brukes særlig mot angstlidelser og ved krampetilstander, og tilhører gruppen benzodiazepiner. Karisoprodol er nå avregistrert, men var særlig beregnet på bruk mot akutte rygglidelser, og har både en smertedempende og muskelavslappende effekt. Kodein kombinasjoner (kodein + paracetamol) er et av de vanligste smertestillende legemidlene på resept. Kodein er et opiumslignende stoff (opioid). Begge legemiddelgruppene benzodiazepiner og opioider er generelt populære i misbrukermiljøer. Esomeprazol er et legemiddel som brukes ved behandling av magesår, metformin er et legemiddel til behandling av diabetes, og salbutamol brukes ved behandling av astma og kronisk obstruktiv lungesykdom.

De tre vanedannende legemidlene er sammenlignet med de tre ikke-vanedannende med hensyn til hvor mange forskjellige leger de enkelte pasientene hadde benyttet i løpet av kalenderåret 2004 for å få utlevert ett og samme legemiddel. Studien viste at over 96 % av brukerne benyttet kun én eller to leger, og at under 0,5 % benyttet fem eller flere leger. Imidlertid var andelen av de som benyttet fem eller flere leger 9,5 ganger større blant brukerne av vanedannende enn blant brukerne av de ikke-vanedannende. Også mengden av legemidlet som ble utlevert økte langt mer med antall leger som var benyttet for brukerne av de vanedannende enn for de ikke-vanedannende. Likeledes økte mengden utlevert samme året av andre benzodiazepiner og opioider mer for de brukerne av vanedannende legemidler som benyttet mange leger enn for brukerne av ikke-vanedannende legemidler som benyttet tilsvarende mange leger.

Studien konkluderer med at bruk av mange leger er hyppigere for de vanedannende legemidlene enn for de ikke-vanedannende, og at disse brukerne av vanedannende legemidler bruker større mengder av legemidlet og mer av andre misbrukspopulære legemidler jo flere leger de oppsøker. Disse personene utgjør ikke så mange, men det er kjent fra andre studier at risiko for overdosedødsfall øker ved kombinasjon av ukontrollert bruk av legalt forskrevne legemidler og illegale rusmidler, hvilket er vanlig for personer fra misbrukermiljøet.

Dataene fra studien kan ikke si noe om hvorvidt det er fastlegene selv som i sin kontorpraksis forskriver slike legemidler for ofte til pasienter de ikke har på sin egen liste, eller om dette mer skyldes unødig bruk av legevakt eller andre leger for å skaffe seg mest mulig av disse legemidlene. At under 0,5 % av brukerne benytter fem eller flere leger, synes å være en indikasjon på at fastlegeordningen i det store og hele fungerer begrensende på mulighetene til å shoppe leger og legemidler, selv om det sikkert fortsatt kan være rom for forbedringer.

Les hele artikkelen her
 

Av R B Winther, J G Bramness
Publisert 26. apr. 2011 13:36 - Sist endret 6. juni 2017 14:28