«Hele Felleskatalogen» i behandling av rusmiddellidelser

«Hele Felleskatalogen» i behandling av rusmiddellidelser (fulltekst)

Mørland, Jørg; Waal, Helge. Tidsskrift for Den norske legeforening 2019 ;Volum 139.(3) s. 1-5, DOI: 10.4045/tidsskr.18.0678

Publisert 18. feb. 2022 15:41 - Sist endret 18. feb. 2022 15:41