kvetiapinmisbruk – myte eller realitet

Kvetiapinmisbruk – myte eller realitet? (fulltekst)

Waal, Helge; Vld, Jørn Henrik og Skurtveit, Svetlana. Tidsskrift for Den norske legeforening. 140(12), s 1-5. tidsskriftet.no/2020/08/kronikk/kvetiapinmisbruk-myte-eller-realitet

Publisert 18. feb. 2022 15:42 - Sist endret 18. feb. 2022 15:42