SERAF rapport nr 1/2015 - Ikke-opioide overdoser og øvrige rusmiddelrelaterte dødsfall

Denne rapporten er skrevet av SERAF (Senter for rus- og avhengighetsforskning) i samarbeid med Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Rapporten sammenstiller kunnskap om overdosedødsfall som kan tilskrives andre rusmidler enn opioider.

I rapporten, er også andre dødsfall enn overdoser beskrevet, og disse omtales som ”ikke-opioide rusmiddelrelaterte dødsfall”.

Klikk her for å lese hele rapporten (pdf)

 

Publisert 14. apr. 2015 13:06 - Sist endret 14. apr. 2015 13:06