SERAF rapport nr 1/2017 - Heroinassistert behandling – Et svar på dagens utfordringer i Norge?

Forskere ved Senter for senter for rus- og avhengighetsforskning, Nasjonal kompetansetjeneste TSB og Avdeling for rusmedisin, Haukeland universitetssykehus har i fellesskap gjennomgått kunnskapsgrunnlaget for heroinassistert behandling (HAT).

Les hele rapporten her (pdf)

Publisert 7. feb. 2017 10:31 - Sist endret 27. okt. 2017 12:45