Artikkelpris til Grete Dyb for forskning på Utøyaoverlevende

Grete Dyb er vinner av årets Marie Spångberg-pris fra Fond til fremme av kvinnelige legers vitenskapelige innsats. Prisen ble delt ut på Legeforeningens landsstyremøte 27. mai.

Portrettfoto av Grete Dyb

Førsteamanuensis og seniorforsker Grete Dyb. Foto: Øystein Horgmo/UiO.

Dyb er førsteamanuensis og seniorforsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Hun får prisen for artikkelen “Post-traumatic stress reactions in survivors of the 2011 massacre on Utøya Island, Norway” som ble publsert i The British Journal of Psychiatry.

Artikkelen er en av få studier som ser på risikofaktorer for utvikling av psykiske lidelse kort tid etter en traumatisk hendelse.

Resultatene viser at ungdom som overlevde Utøyamassakren i gjennomsnitt har seks ganger høyere stressnivå enn resten av befolkningen. 325 overlevende ble intervjuet til studien, og intervjuene fant sted mellom fire og fem måneder etter hendelsen.    

Om prisen

Marie Spångberg-prisen ble opprettet av Legeforeningen i 1993 i forbindelse med hundreårsjubileet for Marie Spångberg, den første kvinnelige legen i Norge. Formålet er å stimulere kvinnelige leger til vitenskapelig innsats ved å prisbelønne den mest verdifulle vitenskapelige originalartikkel skrevet av en norsk kvinnelig lege i et norsk eller internasjonalt tidsskrift hvert kalenderår. Prisen er på 30 000 kroner.

Av Guro Flinterud
Publisert 4. juni 2015 10:20