English version of this page

Verdensledende miljø innen cøliakiforskning

Professor Ludvig M. Sollid og forskerne hans er utpekt som én av fem verdensledende forskergrupper ved UiO. De får betydelige midler til sin internasjonale satsning på cøliakiforskning.

Bilde av professor Ludvig M. Sollid, UiO

Ludvig M. Sollids forskergruppe har fått status som verdensledende av UiO. Foto: Bente Devik

1-2 prosent av alle nordmenn har cøliaki. Dette er en delvis arvelig sykdom som kan bety stor belastning for pasient og pårørende. Får du sykdommen må du legge om kostholdet og du må leve med den resten av livet.

Cøliaki kan gi mange forskjellige plager som vondt i magen, slapphet og dårlig næringsopptak. Gjør du de riktige kostholdsendringene kan du leve symptomfritt. Å endre kostholdet nok er imidlertid ikke lett ettersom gluten finnes i mye av maten vi spiser her i landet.

Professor Ludvig M. Sollid og hans kolleger har avdekket årsaken til denne sykdommen.

Verdensledende miljø

Ludvig M. Sollids gruppe har nylig blitt tildelt midler fra UiO for å utvikle verdensledende miljøer. Midlene er bevilget gjennom statsbudsjettet og Sollids gruppe ble valgt som en av fem forskningsgrupper som får disse midlene.

Sollid tror forskermiljøet hans blir regnet som verdensledende fordi de i mange år har presentert funn som har vist seg å holde stikk.

– Dette har gitt ny, grunnleggende innsikt og vi er blitt mye sitert, sier Sollid. Resultatene våre har lagt grunnlaget for utvikling av nye medisiner til behandling av cøliaki som skjer hos legemiddelselskaper over hele verden.

Postdoktor Jorunn Stamnes teller levende celler i mikroskop
Postdoktor Jorunn Stamnes teller antall levende celler i mikroskop. Foto: Øystein Horgmo, UiO.

Nyttig forskning som tåler tidens tann

Sollid ønsker å bruke tildelingen til å fortsette å gjøre forskning som kommer mange pasienter til gode. Enten i form av ny behandling eller bedre diagnostiske tester.

– Vi ønsker å fortsette med å forske på en måte som flytter kunnskapsgrenser og ikke minst utføre den på en måte som gjør at den tåler tidens tann.

Internasjonalt fokus

10 nasjoner er representert i forskningsgruppen til Sollid. Han er også senterleder i et senter for fremragende forskning som heter Centre for Immun Regulation (CIR).

– I CIR har vi et gjesteprofessorprogram hvor vi knytter til oss eminente internasjonale forskere fra for eksempel Harvard, Stanford, Oxford og Cambridge. På denne måten kan våre unge, lovende forskere diskutere resultatene sine med de aller beste i feltet. Dette er positivt for forskernes selvfølelse, innstilling til forskningen og ambisjonsnivået deres.

Utfordrende å være i «utkanten»

Sollid trekker frem at det kan være utfordrende at Norge er i «utkanten» av Europa. De beste kandidatene trekker gjerne til mer sentralt beliggende institusjoner.

– For den siste forskerstillingen som ble utlyst ble personen som ble innstilt som nummer en tilbudt stillingen, men han valgte i stedet en stilling ved Oxford. De beste universitetene har også hele tiden seminarer og foredrag av ledende forskere på gjennomreise, noe som er mye vanskeligere å få til her i Norge.

Ludvig M. Sollid ser på tildelingen som betydningsfull og veldig hyggelig.

– Den er viktig fordi det nå kommer midler som gjør det mulig å bringe en annen, ledende forskningsgruppe innen feltet vårt til Oslo. I tillegg kan vi selvsagt fortsette med forskningen vår.

På spørsmål om hva som er forskningsdrømmen hans svarer Sollid:
– Jeg tror det må bli å gjøre det jeg gjør nå.

Av Thomas Olafsen
Publisert 19. juni 2015 13:32 - Sist endret 20. mars 2017 15:54