30 millioner kroner til ME-forskning

Professor Benedicte Lie ved Klinmed skal ved hjelp av genetikk se på immunsystemets rolle i ME.

Professor Benedicte Lie viser statsminister Erna Solberg rundt i laboratoriet på Ullevål. Foto: Anders Bayer, OUS.

Norges forskningsråd (NFR) og brukerpanelet med ME-pasienter har sammen med regjeringen bestemt at 30 millioner kroner skal bevilges til prosjekter innen CFS/ME-forskning.

Utdelingen kommer på bakgrunn av over 700 innspill fra pasienter, pårørende og behandlere, og ble markert torsdag 22. juni da statsminister Erna Solberg besøkte fasilitetene på Ullevål.

Professor og forsker Benedicte Lie ved Klinmed og OUS leder ett av prosjektene som har fått midler.

– Det er en glede å se at dette feltet har fått interesse både i forskningsrådet og ikke minst fra øverste politiske hold. Jeg håper vi klarer å leve opp til forventningene fra både myndigheter og pasientene, sa Benedicte Lie under markeringen.

ME er en lite studert sykdom

CFS/ME er en alvorlig sykdom som rammer folk forskjellige og som ikke har noen kjent årsak. Hovedsymptomet på sykdommen er langvarig utmattelse, men dette alene er ikke nok til å få diagnosen. Sykdommen ødelegger livet til mange mennesker, men har dessverre vært lite studert.

En hypotese som springer ut fra nasjonale og internasjonale studier er at immunsystemet er involvert i sykdommen.

– Vi har arbeidet med genetikk ved autoimmune sykdommer som leddgikt, type 1 diabetes og multippel sklerose i 20 år og ønsker nå å bruke denne kompetansen på å undersøke immunapparatets rolle i ME, forklarte Lie.

I sitt prosjekt skal hun undersøke rollen til immunsystemet i patogenesen til CFS/ME gjennom studier av genetiske risikovarianter for autoimmune sykdommer.  

– Vi ser frem til å ta fatt på prosjektet hvor vi ved hjelp av genetikk studerer om, og på hvilken måte, immunsystemet spiller en rolle i ME, sa professoren.

Ved hjelp av blodprøver fra flere hundre ME-pasienter og friske kontrollpersoner skal de undersøke tusenvis av immungener. En slik grundig og stor studie av sentrale immungener har ikke tidligere vært gjort internasjonalt.

NFR ønsker mer brukermedvirkning i helseforskning

NFR har kjørt en pilot for brukermedvirkning i helseforskning hvor brukerne av helsetjenestene har vært med på å bestemme hva det skal forskes på. Dette har de kunnet gjøre både gjennom et innspillskjema på nett og som en del av et rådgivende brukerpanel.

– Denne formen for brukermedvirkning i tildelingen av forskningsmidler er et nytt og viktig prinsipp, og en viktig demokratisering av forskningen, uttalte divisjonsdirektør i Forskningsrådet, Jesper Simonsen til de fremmøtte.

Dekan Frode Vartdal er svært glad for at myndighetene nå bevilger penger til forskning på ME, og for at forskergruppen til professor Benedicte Lie har fått midler til å identifisere immungener som kan bidra til utviklingen av ME.

– Professor Lies forskergruppe har betydelig erfaring og sterk teknologisk kompetanse fra mange års arbeid med å identifisere sykdomsdisponerende immungener, noe som gjør at de har de de beste forutsetninger for å bidra til bedre forståelse av sykdomsmekanismen ved ME, sier han i en uttalelse.

Kontakt

 

Av Julie Nybakk Kvaal
Publisert 26. juni 2017 09:52 - Sist endret 2. mai 2019 11:25