Klinmed godt representert i nye konvergensmiljøer ved UiO: Livsvitenskap

UiO: Livsvitenskap finansierer syv nye konvergensmiljøer ved Universitetet i Oslo. Klinmed stiller sterkt med deltakelse i fire av konsortiene.

Fra venstre: Shuo-Wang Qiao, Harald Stenmark, Vessela Kristensen, Åslaug Helland og Péter Fedorcsák representerer Klinmed i de nye konvergensmiljøene ved UiO. Foto UiO/OUS.

Konvergensmiljø er tverrfaglige forskningsgrupper som går løs på store samfunnsutfordringer innen helse og miljø. UiO: Livsvitenskap finansierer nå syv nye konvergensmiljøer etter at et internasjonalt ekspertpanel har vurdert alle søknadene.

De fire konvergensmiljøene med deltakelse fra Klinmed har så forskjellige forskningstemaer som torskens unike immunsystem, ny teknologi både til behandling av sykdom og rensing av miljøgifter, og persontilpasset kreftbehandling med statistikk og fosterutvikling.

Direktør for UiO: Livsvitenskap Finn-Eirik Johansen er svært fornøyd med tildelingene og fremhever et høyt nivå på søknadene:

– Vi er sikre på at de som får støtte, vil levere forskning av høy kvalitet med stor betydning for samfunnet, sier han.

Comparative immunology of fish and humans (COMPARE)

Konvergensmiljøet skal finne ut i detalj hvordan det spesielle immunsystemet til torsk fungerer og hva det betyr for immunsykdommer hos mennesker. Resultatene vil ha betydning for både framtidig akvakultur og humanmedisin. Shuo-Wang Qiao, førsteamanuensis ved Senter for immunregulering (CIR) deltar fra Klinmed.

Programmable Cell-like Compartments

Professor Harald Stenmark ved Senter for kreftbiomedisin deltar i dette konvergensmiljøet, som har som mål å utvikle en «smart» teknologi som skal kunne brukes universelt innen både helse og miljø.

Det vil utvikle celleliknende enheter som i fremtiden kan settes sammen og programmeres til å oppdage og deaktivere skadelige stoffer, slik som sykdomsfremkallende mikroorganismer, kreftceller som sprer seg, mikropartikler av plast og tungmetaller.

Personalised cancer therapies (PERCATHE)

Konvergensmiljøet PERCATHE er sammensatt av flere miljøer ved Det medisinske fakultet. Miljøet vil utvikle en ny tilnærming til persontilpasset kreftbehandling med utgangspunkt i matematiske, statistiske og biologiske metoder. Det vil også ivareta de etiske, samfunnsmessige og regulatoriske perspektivene.

Fra Klinmed deltar Vessela Kristensen, professor ved Avdeling for klinisk molekylærbiologi, Ahus og Åslaug Helland, førsteamanuensis ved Avdeling for kreftbehandling, Kreftklinikken.

Epigenetics and bioethics of human embryonic development

Dette konvergensmiljøet ønsker å forstå hvordan epigenetikk påvirker tidlig fosterutvikling hos mennesker og hva det betyr for menneskets reproduksjon, også i et etisk perspektiv. Et overordnet mål er å forstå hvordan epigenetisk informasjon overføres fra generasjon til generasjon hos mennesker.

Konsortiumet er ledet av Arne Klungland ved IMB og OUS og med seg har han blant annet Péter Fedorcsák, professor II ved Klinmed. Fedorcsák er veldig glad og takknemlig for tildelingen:

– Tildelingen gir en fantastisk mulighet for å etablere et forskningsmiljø som satser på tverrfaglig tilnærming, og åpne en unik utdanningsarena for doktorgradskandidater.

– Forskning på epigenetisk omprogrammering under embryoutvikling vil åpne nye muligheter for utredning og behandling av ufrivillig barnløshet, men ny teknologi må ikke innføres uten etisk refleksjon og uten å forstå pasientenes og samfunnets behov.

Om UiO: Livsvitenskap

UiO: Livsvitenskap er en tverrfaglig satsing ved universitetet, som skal styrke kvalitet og samhandling i forskning, utvikle talenter og fremme innovasjon innen livsvitenskap for helse og miljø.

Det vil være flere søknadsrunder for konvergensmiljø planlagt med søknadsfrist mot slutten av 2018, i tillegg til ekstra tiltak for å styrke utdanning og innovasjon innen livsvitenskap.

Av Norunn K. Torheim og Julie Nybakk Kvaal
Publisert 16. mai 2017 15:09 - Sist endret 16. mai 2017 15:10