To miljøer fra Klinmed videre i kampen om Jebsen-senter

Stiftelsen K.G. Jebsen har kunngjort at fem søknader går videre i kampen om å bli et K.G. Jebsen-senter for medisinsk forskning. To av de 5 finalistene er fra Klinmed.

Både Torbjørn Omlands og Ludvig A. Munthes søknader er fortsatt med i søknadsprosessen. Foto: UiO.

Nytt av i år er at stiftelsen kunngjør hvem som er videre til en «finalerunde», før endelig resultat er ventet i desember i år.

Det er kun fem som har gått videre til annen runde, og det er ekstra gledelig at institutt for klinisk medisin fortsatt har to søknader med i prosessen.

– Stiftelsen har gjort det litt annerledes denne gangen med en finaleomgang blant fem søknader der to av våre tre gikk videre. Dette må sies å være meget bra, uttrykker en fornøyd instituttleder Ivar P. Gladhaug.

Både Ludvig A. Munthes Senter for B-cellekreft ved Klinmed/OUS, og Torbjørn Omlands Senter for Kardial Presisjonsmedisin fra Klinmed/Ahus har gått videre i søknadsprosessen om å bli K.G. Jebsen-senter.

Senter for Kardial Presisjonsmedisin

Kardiovaskulær sykdom og hjertedysfunksjon er blant de ledende dødsårsaker i den vestlige verden. Torbjørn Omlands forskningsgruppe står bak en av sentrene som har gått videre i søknadsprosessen, med en søknad om forskning på presisjonsmedisin innen hjerteforskning.

– Det er et stort behov for økt kunnskap om mekanismene som driver sykdomsprogresjon på tvers av ulike pasientgrupper, forteller Omland.

– Økt kunnskap vil også føre til mer tilpassede strategier relatert til forebygging og behandling, og kan dermed fremme presisjonsmedisin i kardiologi, påpeker han.

Senter for B-cellekreft

Den andre søknaden fra Klinmed som har gått videre er ledet av Ludvig A. Munthe. Tematisk område er immunterapi med fokus på B-cellekreft. Denne krefttypen utgjør 8% av kreftrelaterte dødsfall, og for noen undergrupper er sykdommen uhelbredelige med dagens standardbehandling.

– Senteret har som mål å kartlegge årsakene til B-cellekreft, å identifisere, utvikle og teste nye behandlingsalternativer for pasienter, og å sette i gang nye behandlingsstudier, forklarer Munthe.  

Hard konkurranse om midlene

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen har nå gjennomført første steg av behandlingen av årets søknader, som hadde frist 3. april. I årets prosess var det til sammen 16 søknader om å bli nytt K.G.Jebsen-senter for medisinsk forskning. Ifølge Stiftelsen er det særlig høy kvalitet på de fem utvalgte søknadene, men de kommer kun til å tildele bevilgninger til to nye sentre i år. Det er med andre ord hard konkurranse om midlene.

– Vi håper på uttelling på i hvertfall ett av disse sentrene, selv om konkurransen her blir knallhard, sier Gladhaug, som har oversendt gratulasjoner til begge finalistene.

 

Av Julie Nybakk Kvaal
Publisert 23. juni 2017 10:04 - Sist endret 6. okt. 2017 09:08