Ærespris i nevrologi til David Russell

Klinmeds professor David Russell mottok 15. mars Monrad-Krohns Pris for 2018 for sitt bidrag til forskning på diagnostikk og behandling av hjerneslag.

Professor David Russell. Foto: Øystein Horgmo, UiO.

– Det er en stor ære for meg og en meget viktig anerkjennelse av norsk forskning innenfor cerebrovaskulære sykdommer, sier prisvinneren, som er professor ved UiO og overlege ved Nevrologisk avdeling på OUS.

Professor David Russell har forsket på hjernen i over 30 år. Fagkomitéen fremhever hans bidrag til forskning på diagnostikk og behandling av hjerneslag, både nasjonalt og internasjonalt.  

– Professor David Russell er en verdig vinner av Monrad-Krohns Pris. Han har publisert en rekke vitenskapelige artikler innen sitt felt, veiledet et stort antall doktorgradskandidater, og har bygget opp det cerebrovaskulære forskningsmiljøet i Oslo, står det i begrunnelsen.

Fagkomitéen fremhever prisvinnerens fremtredende rolle innen folkeopplysning og kunnskapsformidling.

Kunnskapsformidling om hjerneslag

– Med bedre forebygging kan vi hindre at så mange rammes av hjerneslag, sier Russell.

Ved hjerneslag teller hvert minutt. Professoren er opptatt av at både befolkningen og helsepersonell som kommer i kontakt med pasienter, får enda bedre kunnskap om hjerneslag. Dette gjelder både for symptomene på hjerneslag, og viktigheten av å reagere raskt slik at pasienter kommer tidsnok til sykehus for akuttbehandling.

– Vi trenger bedre organisering av hele hjerneslagkjeden; fra det prehospitale rom, til spesialiserte slagenheter og videre til rehabilitering. Flere pasienter må få tilgang til optimal akutt behandling så fort som mulig etter et hjerneslag og vi må jobbe for at både medikamentell og kateterbasert behandling blir mer effektivt, sier han.

Han påpeker også at stamceller for hjerneslagsskader er et lovende forskningsområde fremover.

Om Monrad-Krohns legat

Georg Herman Monrad-Krohn var den andre professoren i nevrologi på Rikshospitalet. Monrad-Krohn og hans mor opprettet Monrad-Krohns legat til fremme av nevrologisk forskning i 1932, som en gave til Universitetet i Oslo.

– Monrad-Krohn var en av verdens mest kjent nevrologer da jeg var medisinerstudent og hans lærebok, «Den kliniske undersøkelse av nervesystemet», var obligatorisk lesning for nevrologer over hele verden i mer enn 50 år, forteller Russell.

Monrad-Krohns legat deles ut for "fremragende neurologisk arbeid" og er anerkjent som den gjeveste æresprisen i norsk nevrologi. Det er professorene i nevrologi i de nordiske landene som foreslår kandidater til prisen, og den deles ut på Norsk nevrologisk forening sitt årsmøte.

Russell deler prisen med samarbeidspartner professor Lars Thomassen ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssykehus.

Les også

Av Julie Nybakk Kvaal
Publisert 16. mars 2018 10:31 - Sist endret 25. apr. 2022 12:05