Diabetesforbundets forskningspris til professor Kåre I. Birkeland

Birkeland får prisen for sin innsats for å bedre behandlingen av pasienter med diabetes type 2, og for å forstå sykdommens underliggende mekanismer.

Bildet kan inneholde: tildele, business, begivenhet, prisutdeling.

Professor Kåre I. Birkeland er vinner av Diabetesforsbundets forskningspris. Foto: Erik M. Sundt.

–  Det betyr mye at vårt arbeid blir anerkjent av andre forskere og ikke minst av brukerorganisasjonen. Jeg ble svært glad over å få denne prisen, sier en stolt prisvinner.

Forskning i over 30 år

Kåre I. Birkeland er professor ved Avdeling for transplantasjonsmedisin ved Institutt for klinisk medisin. Han har forsket på diabetes type 2 i over tretti år.

– Vi har engasjert oss bredt i forskning omkring årsakene til sykdommen, og vi har testet ut ulike forebyggingsstrategier. Videre har vi initiert egne behandlingsstudier og deltatt i store, internasjonale multisenterstudier med utprøving av medikamenter, forteller han.

– Vi har de senere årene også gjort en god del epidemiologisk forskning med bruk av de gode helseregistrene vi har i Norge.  

Bedre forebygging og behandling

Type 2 diabetes er den vanligste formen for diabetes. Det er en alvorlig sykdom hvor manglende insulin, og nedsatt virkning av insulinet i kroppen, fører til at blodsukkernivået stiger. Ifølge tall fra Diabetesforbundet har omtrent 220.000 personer diabetes type 2 i Norge i dag. Mange har også sykdommen uten å vite det.

Hvorfor er det viktig å forske på diabetes? 

– Forskning bidrar til å skape ny kunnskap som på sikt kan bidra til bedre forebygging og behandling. I tillegg løfter forskning kompetanse blant behandlere, som kommer pasientene direkte til gode, forklarer Birkeland.

Han forteller at pasienter som deltar i kliniske studier ofte har svært godt utbytte av det. De får økt kunnskap om egen sykdom, og god og tett oppfølging fra behandlere.

– Vår deltakelse i utprøving av nye medikamenter har bidratt til at norske leger og pasienter får kjennskap til de nye behandlingsprinsippene tidlig, sier professoren.

Særskilt innsats innen diabetesforskning

Diabetesforbundets forskningspris tildeles forskere eller forskningsgrupper i Norge som har gjort en særskilt innsats innen diabetesforskning.

Birkeland har i sin karriere vært opptatt av å bygge opp et aktivt forskningsmiljø, rekruttere nye forskere og ph.d.-kandidater og knytte kontakter nasjonalt og internasjonalt.

– Jeg synes det både er morsomt og verdifullt å knytte slike kontakter med gode miljøer i utlandet, sier han.

Prisen deles ut 14. november på Verdens diabetesdag, og Birkeland mottar 100.000 kr til videre forskning.

Hva vil du bruke prispengene til? 

– Pengene kommer svært godt med da vi har flere større nye prosjekter som trenger finansiering. Jeg har tanker om at noen av midlene kan brukes til noe litt spesielt som jeg ellers ikke hadde fått gjort, men det er foreløpig en hemmelighet, sier prisvinneren.

 

Publisert 14. nov. 2019 12:22 - Sist endret 14. des. 2020 17:28