English version of this page

Åpning av K.G. Jebsen-senter for hjertemarkører

Det nye Jebsen-senteret åpnet 1. september og skal ha en varighet på fem år. Målet med senterets forskning er å forbedre forebygging og behandling av hjertesykdom. Senteret ledes av professor Torbjørn Omland.

Senterleder Torbjørn Omland (t.h.) fikk et skilt til det nye senteret, overrakt av daglig leder i Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen, Sveinung Hole (t.v.).

Senterleder Torbjørn Omland (t.h.) fikk overrakt et skilt til det nye senteret av daglig leder i Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen, Sveinung Hole (t.v.). Foto: Anne Wikdahl Haga, Ahus.

Omtrent én av fem i den norske befolkningen lever med, eller har høy risiko for å utvikle, hjerte- og karsykdom. K.G. Jebsen-senter for hjertemarkører har som mål å finne nye metoder for å vurdere risiko for fremtidig sykdom, og å tilby bedre behandling til personer som lever med hjertesykdom. Du kan lese mer om det nye senteret i en tidligere omtale her.

Det nye hjerteforskningssenteret åpnet med et seminar hvor blant annet senterleder Torbjørn Omland holdt innlegg.

– Dette er en veldig stor dag for meg, for alle som skal være en del av det nye senteret, for universitetet og for Ahus. Jeg vil takke Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen for tildelingen som gjør dette mulig, sa han.

Senterets forskning er delt inn i fem arbeidspakker

Senterets forskning skal kombinere laboratorieforskning med pasientnær forskning og data fra store befolkningsstudier. Den er delt inn i fem arbeidspakker:

 

 • Asymptomatisk hjerteskade – strukturelle endringer i hjertet og risiko for utvikling av hjertesvikt.
  Ledes av førsteamanuensis Magnus Nakrem Lyngbakken sammen med professor Torbjørn Omland.
 • Secretoneurin – en ny hjertespesifikk biomarkør forbundet med risiko for alvorlige hjerterytmeforstyrrelser.
  Ledes av professor Helge Rørvik Røsjø.
 • Proteomikk – nye biomarkører forbundet med risiko for utvikling av hjertesvikt.
  Ledes av førsteamanuensis Peder Langeland Myhre.
 • Kreft og kreftbehandling – risiko for subklinisk hjerteskade og hjertebeskyttende behandling.
  Ledes av professor Torbjørn Omland.
 • Arrvev i hjertet – genetiske faktorer og risiko for utvikling av hjertesvikt.
  Ledes av forsker Ida Gjervold Lunde.

Du kan lese mer om de fem arbeidspakkene i forskernes innlegg på Medisinbloggen.

Et godt etablert samarbeid 

Den nye senterlederen trakk frem at det er en stor fordel at forskerne i det nye senteret kjenner hverandre godt og at de allerede har et godt etablert samarbeid.  

– Dette er ikke et enkeltmannsarbeid, men i høyeste grad et lagarbeid. Jeg er veldig heldig som kan lede et lag med så mange talentfulle, begavede og ambisiøse forskere. Mange av dem er på et tidlig stadium av karrieren og har allerede vist imponerende resultater, sa Omland.

Bilde av de som er med i det nye Jebsen-senteret
Fra venstre: Siri Lagethon Heck (Ahus), førsteamanuensis Peder Langeland Myhre, forsker Ida Gjervold Lunde, professor Helge Rørvik Røsjø, professor og senterleder Torbjørn Omland, Sveinung Hole (daglig leder i Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen), førsteamanuensis Magnus Nakrem Lyngbakke, Stener Kvinnsland (medlem rådgivende utvalg, Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen), senterkoordinator Anett Hellebø Ottesen. Foto: Anne Wikdahl Haga, Ahus.

Æresdoktor Carolyn Su Ping Lam holdt foredrag 

Én av foredragsholderne på åpningsseminaret var professor Carolyn Su Ping Lam fra Duke National University of Singapore. Hun holdt foredrag om hjertesvikt. 

Hun ble tildelt æresdoktorgrad ved Universitetet i Oslo i 2020.

Dekanen ved Det medisinske fakultet gratulerte

Bilde av dekan Ivar Gladhaug
Dekan Ivar P. Gladhaug. Foto: Øystein Horgmo, UiO.

Under åpningsseminaret var også dekan Ivar P. Gladhaug til stede. Han fortalte om prosessen fra tidspunktet der Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen hadde en ny utlysning frem til det ble gjort kjent hvem som fikk tildeling, en prosess som strakk seg over ett år. Fakultetet arbeidet målrettet i denne perioden for å bidra til at de beste kandidatene kunne konkurrere om midlene til et nytt K.G. Jebsen-senter for medisinsk forskning.

Det nye K.G. Jebsen-senteret for hjertemarkører blir det femte nåværende K.G. Jebsen-senteret ved Det medisinske fakultet og ved UiO. Det blir også det 11. Jebsen-senteret, som har vårt fakultet som vertsinstitusjon, siden ordningen startet i 2011.

– For oss har det vært både svært interessant og hyggelig å følge denne serien av tildelinger som Jebsen-stiftelsen står bak, sa Gladhaug.

Det nye senteret er også det første som skal holde til ved Ahus.

– Det er spesielt hyggelig å kunne gratulere professor Torbjørn Omland og sykehuset med senteret.  Denne tildelingen fra Jebsen-stiftelsen er en svært fortjent anerkjennelse, både for Omland og hans miljø, men også generelt for den gode utviklingen av det akademiske miljøet ved Ahus, sa dekanen.

Kontakt

Les mer

Emneord: K.G.Jebsen-senter, hjerteforskning, kreftforskning, Torbjørn Omland, Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen Av Elin Martine Doeland
Publisert 2. sep. 2022 12:12 - Sist endret 13. sep. 2022 14:56