English version of this page

Børresen-Dale utnevnt som AACR Academy-fellow

Anne-Lise Børresen-Dale har blitt del av en prestisjefylt gruppe kreftforskere som nyvalgt Fellow av Det amerikanske kreftforsknings akademiet (AACR)

Anne-Lise Børresen-Dale og AACR-logo

Professor Emerita Anne-Lise Børresen-Dale utnevnt til AACR Academy-Fellow.

 

Professor Emerita Anne-Lise Børresen-Dale ble før helgen utnevnt til Fellow of the American Association for Cancer Research Academy. Det er en stor anerkjennelse av hennes kreftforskning gjennom mange år og en stor ære som bare kommer noen få til del. Børresen-Dale utnevnes på grunnlag av sin forskning på brystkreft, DNA-skade og reparasjon, og identifisering av molekylære profiler som bidrar til å predikere kreftrisiko, tumor-aggresivitet og terapiresistens ved å utføre omfattende genekspresjons-profilering av brystkarsinomer. Hun har tidligere også mottatt AACR Distinguished Lectureship in Breast Cancer Award 2015 og AACR Women in Cancer Research Award 2017.

Første norske Fellow i AACR

American Association for Cancer Research (AACR)

AACR ble grunnlagt i 1907 og er verdens første og største profesjonelle organisasjon dedikert til å fremme kreftforskning, og dens oppgave er å forebygge og kurere kreft. AACR-medlemskap omfatter mer enn 50 000 laboratorie-, translasjons- og kliniske forskere; befolkningsforskere; andre helsepersonell; og pasientforkjempere bosatt i 129 land.

AACR Academy har i oppdrag å annerkjenne og hedre fremstående forskere hvis vitenskapelige bidrag har ført til betydelig forskning og innovasjon i kampen mot kreft.

– Dette er først og fremst en stor ære både for meg og min institusjon, og ikke minst den forskningsgruppen og alle de flotte personene som jeg i så mange år har vært privilegert til å jobbe med, forteller Anne-Lise Børresen-Dale. – Jeg er stolt av å få være en del av dette akademiet, og i år bli utnevnt sammen med flere av mine tidligere samarbeidspartnere og meget gode kollegaer gjennom mange år. Jeg var også den første ikke-nordamerikaner som ble valgt inn i Board of Directors i AACR fra 2003-2006. Jeg tror også jeg er den første norske som nå blir utnevnt til Fellow, forteller hun videre.

– Det er gledelig og svært velfortjent at professor emerita Anne-Lise Børresen-Dale har blitt valgt som Fellow ved AACR, sier forskningsdekan Jens Petter Berg. – Anne-Lises forskning har gitt store vitenskapelige bidrag til forståelsen av blant annet DNA-skade og reparasjon ved brystkreft. Dette er igjen av avgjørende betydning for å identifisere nye behandlingsmuligheter. På vegne av fakultetet vil jeg gratulere Anne-Lise med denne prestisjefylte innvelgelsen, sier forskningsdekanen.

– Fra Institutt for klinisk medisin må vi bare slutte oss til gratulasjoner og omtale fra forskningsdekanen. Anne-Lise har arbeidet systematisk med basal biologi i relasjon til brystkreft på høyt faglig nivå og i tillegg vært svært god på internasjonal nettverksbygging, sier instituttleder Dag Kvale.

– Utnevnelsen til AACR akademiet er en stor anerkjennelse av den forskningen Anne-Lise har gjort gjennom mange år. Jeg er takknemlig og stolt av å ha vært i hennes forskningsgruppe og hun har vært en stor inspirator for meg gjennom alle disse årene, sier Therese Sørlie, leder for Seksjon for kreftgenetikk.

Utvelgelsen av Fellows

Alle AACR Academy Fellows er nominert og valgt gjennom en årlig fagfellevurderingsprosess utført av eksisterende Fellows fra AACR Academy. Prosessen innebærer en streng vurdering av hver kandidats vitenskapelige prestasjoner innen kreftforskning og kreftrelaterte vitenskaper. Kun personer som har bidratt med betydelig innsikt som har ført kreftforskningen fremover vurderes for valg og introduksjon til AACR Academy. AACR Academy vil introdusere sin tiende klasse med berømte Fellows, som nå Anne-Lise Børresen-Dale er en del, av i forbindelse med deres kommende AACR årsmøte 2022.

Kontakt

Les mer

Av Silje M. Kile Rosseland
Publisert 29. mars 2022 10:35 - Sist endret 31. mars 2022 22:46