– Vi håper at kunnskap om cøliaki også kan hjelpe pasienter med andre autoimmune sykdommer

For sine banebrytende bidrag til forskning på cøliaki og immunologi, fikk Ludvig M. Sollid forskningsprisen på UiOs årsfest.

Portrettbilde av Ludvig Sollid

– Vi har bygget kunnskap stein for stein, og jeg tror det meste vi har kommet fram til, vil bli stående. Men fortsatt er det mange uløste spørsmål, sier prisvinner Ludvig M. Sollid. Foto: Jarli & Jordan, UiO.

– Jeg har tro på at dersom man oppnår grunnleggende forskningsresultater innenfor et felt, vil dette også gi kunnskap om områder man ikke hadde tenkt seg, sier Ludvig Sollid.

Helt siden 1980-tallet har han bidratt til å bygge opp grunnleggende kunnskap om cøliaki.

Dette er en autoimmun sykdom som rammer en til to prosent av den norske befolkningen. Felles for de autoimmune sykdommene er at kroppens immunsystem ved en feiltakelse angriper og ødelegger friske celler i kroppen. Gruppen innbefatter sykdommer som diabetes type 1, multippel sklerose, lupus og leddgikt.

Uløste spørsmål

– Vi har bygget kunnskap stein for stein, og jeg tror det meste vi har kommet fram til, vil bli stående, sier Sollid. Men fortsatt er det mange uløste spørsmål.

– Vi vet fortsatt ikke hvorfor noen personer med en arvelig disposisjon for å få cøliaki utvikler sykdommen og noen ikke. Vi vet heller ikke hva det er som får sykdommen til å bryte ut, sier han, og viser til at mens noen får diagnosen allerede som spebarn, får andre den først i voksen alder.

– Vi tror det er faktorer i miljøet som spiller inn, sier han og forteller at finske forskere har funnet ut at det er langt flere cøliakere i Finland enn i Russland øst for Karelen, selv om disse folkegruppene har det samme genetiske opphavet.

Ikke minst håper Sollid at kunnskapen om cøliaki vil kunne gi innsikt i mekanismene bak andre autoimmune lidelser.

– Den forståelsen vi har fått for sykdomsmekanismen ved cøliaki har overføringsverdi for andre autoimmune sykdommer. Disse har mange likhetstrekk med cøliaki, og vi vet at mange av de samme genene er involvert. Vi tror derfor at det ved andre autoimmune sykdommer kan være faktorer, som fyller den rollen gluten har ved cøliaki, sier han.

 

Les mer om Sollids spennende forskning og om hvorfor han begynte å forske på cøliaki i dette intervjuet i Uniforum.

Ludvig Magne Sollid ble overrakt prisen av rektor Svein Stølen
Professor Ludvig M. Sollid (t.v.) ble overrakt UiOs forskningspris 2022 av rektor Svein Stølen (t.h.) under UiOs årsfest. Foto: Jarli & Jordan, UiO.

Kontakt

Les mer

Emneord: cøliaki, Immunologi, Ludvig M. Sollid, UiOs forskningspris
Publisert 7. sep. 2022 15:47 - Sist endret 7. sep. 2022 15:47