UiOs forskningspris til Ludvig M. Sollid

Sollid tildeles UiOs forskningspris 2022 for sine banebrytende bidrag til forskning på cøliaki og immunologi.

Bilde av Ludvig Sollid
Professor Ludvig Magne Sollid. Foto: Bente Devik, UiO.

UiOs forskningspris tildeles en forsker, en forskningsgruppe eller et forskningsmiljø som har utmerket seg ved fremragende forskning.

Prisvinneren må være nasjonalt ledende på sitt fagfelt, og - såfremt fagfeltet eksisterer i andre land - også være vel anerkjent av ledende utenlandske fagmiljøer.

Prisen deles ut på UiOs årsfest i september.

– Selvsagt er det stor stas å motta forskningsprisen. Det er særdeles hyggelig at forskningen som jeg og mine medarbeidere har jobbet med i mange år, blir lagt merke til. Grunnlaget for prisen kommer på ingen måte fra meg alene. Det er et resultat av innsatsen fra mange dyktige medarbeidere, sier Ludvig Magne Sollid.   

Han er professor ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin og leder K.G. Jebsen-senter for cøliakiforskning og forskningsgruppen Funksjonell immungenetikk.

Verdensledende forskning på cøliaki

Sollid og medarbeiderne hans ble i 2015 utpekt som én av fem verdensledende forskningsmiljøer ved UiO. De forsker på hvorfor og hvordan immunforsvaret kan forårsake skade på egen kropp.

– Jeg og mine medarbeidere har jobbet mest med cøliaki. Sykdommen skyldes en immunrespons mot glutenproteiner fra korn hos personer som har en genetisk sårbarhet for dette, sier Sollid.

Immunresponsen fører til en betennelse i tynntarmens slimhinne.

Sollid og medarbeiderne hans har lagt bit for bit i et puslespill for å forstå immunologien ved cøliaki. De har kartlagt mekanismer som de tror er relevante for andre autoimmune sykdommer som leddgikt og multippel sklerose.

Bilde av Shuo-Wang Qiao
Nestleder ved Klinmed Shuo-Wang Qiao. Foto: Øystein Horgmo, UiO.

– Sollid sin cøliakiforskning er helt i verdenstoppen og i forskningsfronten, sier nestleder ved Klinmed, Shuo-Wang Qiao.

Hun gratulerer prisvinneren.

Forskningen hans har ledet frem til ny diagnostikk og nye behandlingsmetoder for pasienter med cøliaki. Han er også konsulent for flere bioteknologiselskaper som tester ut nye medisiner som behandling mot cøliaki.

Sollid ble professor i 1996

Sollid har drevet med forskning på cøliaki og immunologi siden han startet med forskning som medisinerstudent i 1984 ved UiO. Han ble professor i 1996. I perioden 2007 til 2017 ledet han Centre for Immune Regulation (CIR), et Senter for fremragende forskning (SFF) støttet av Forskningsrådet. CIR var også et FOCIS (Federation of Clinical Immunology Societies) Center of Excellence, og dette eksisterer fortsatt med Sollid som leder.

Han har hatt EU-finansiering mer eller mindre sammenhengende siden 1998. Han har deltatt i over 10 forskjellige EU-finansierte forskningsprosjekter, hvorav to som koordinator og ett ERC Advanced Grant. Publikasjonslisten hans er på over 300 verk, og han har skrevet kommentarartikler og editorials i ledende tidsskrifter. Han har over 32 000 siteringer og har veiledet over 25 doktorgradsstipendiater til fullført grad.

Han har også vunnet en rekke nasjonale og internasjonale priser for sin forskning. 

– Nysgjerrighet er den viktigste motivasjonsfaktoren

Ludvig Magne Sollid forteller at det er lysten til å forstå hvordan menneskekroppen fungerer og hva det er som går galt når sykdom oppstår, som motiverer ham.

– Nysgjerrighet er den viktigste motivasjonsfaktoren, forteller Sollid.

I forbindelse med tildelingen av UiOs forskningspris, trekker Sollid frem betydningen av samarbeid med andre forskere.

– Det slår meg at jeg er utrolig heldig som har fått anledning til å jobbe sammen med så mange dyktige mennesker, sier han.

Klinmed og MED-fakultetet gratulerer 

Bilde av Dag Kvale
Instituttleder Dag Kvale. Foto: Øystein Horgmo, UiO.

– Instituttet er svært glad og stolt når Sollid nå får UiO’s forskningspris. Den henger høyt! Sollid og hans forskningsgruppe har gjennom mange år gjennomført fokusert forskning av svært høy kvalitet og spesielt bidratt med molekylær og immunologisk kunnskap om folkesykdommen cøliaki. Forskningsresultatene har endret både diagnostikk og ser ut til å gi helt nye behandlingsmuligheter. UiO får en verdig prisvinner! sier instituttleder ved Klinmed, Dag Kvale.

 

 

 

 

Bilde av Jens Petter Berg
Prodekan for forskning, Jens Petter Berg. Foto: Øystein Horgmo, UiO.

– På vegne av Det medisinske fakultet vil jeg gratulere Ludvig Sollid med UiOs forskningspris. Sollid har med sin fremragende forskning gitt banebrytende ny kunnskap om molekylære og cellulære mekanismer ved autoimmune sykdommer og i særdeleshet cøliaki. Dette har igjen lagt grunnlaget for nye diagnostiske og terapeutiske metoder og prinsipper for denne sykdommen. Det er derfor svært gledelig og velfortjent at Sollid får UiOs forskningspris, sier prodekan for forskning, Jens Petter Berg.

 

Kontakt

Les mer

 

Emneord: UiOs forskningspris, cøliaki, Autoimmune sykdommer, Immunologi Av Elin Martine Doeland
Publisert 13. mai 2022 17:20 - Sist endret 5. sep. 2022 15:01