Medlemmer i instituttets lokale arbeidsmiljøutvalg

Klinmed- LAMU virker for at arbeidsmiljøet oppfyller arbeidsmiljølovens bestemmelser om et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Klinmed-LAMU deltar i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og følger nøye utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.

Medlemmene i Klinmed-LAMU ble opprinnelig valgt for toårsperioden 2020 - 2021.
For at Klinmed-LAMU skal ha samme funksjonsperiode som tilsvarende utvalg ved Det medisinske fakultet og de andre instituttene ved fakultetet, ble det den 15. september 2021 vedtatt i Klinmed-LAMU at nåværende verneombud, instituttverneombud og LAMU-representanter får forlenget sin funksjonsperiode med ett år, ut 2022.

Klinmed-LAMU har fire faste møter per år. Ledervervet alternerer mellom arbeidsgiver og arbeidstaker med en funksjonstid på 1 år.

Leder av Klinmed-LAMU velges på årets første møte.

  Medlemmer Varamedlemmer
Arbeidsgiverrepresentanter Astrid Aksnessæther (Administrasjonssjef)  
  Berit Lund Opheim Kine Yttersian
  Anette Sørensen Anders Øverbye
     
Arbeidstakerrepresentanter Erik Fedde (instituttverneombud) Maria V. Krave
  Elisabeth Kolflaath Semprini

1. vara: Lise Wilhelmine Benningstad

  Abdushakoor Khan 2. vara: Francois van Walleghem
     
Representanter i saker som er av betydning for både læringsmiljø og arbeidsmiljø
(eller observatører)
Julie Ljosland Strand (studentrepresentant)  
  Shuo-Wang Qiao (Nestleder og stedfortreder for instituttleder) Torbjørn Omland (Leder Campus Ahus)
     
Sekretær Erlend Huglen  

 

Publisert 28. apr. 2014 10:42 - Sist endret 16. sep. 2022 11:48